Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4987

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Administratieve vereenvoudiging - Aanhangwagens - Nummerplaat - Fysieke aanwezigheid in BelgiŽ - Milieukost

administratieve formaliteit
bedrijfsvoertuig
registratie van een voertuig

Chronologie

23/12/2011Verzending vraag
23/12/2011Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3770

Vraag nr. 5-4987 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een ondernemer meldt mij een geval van administratieve rompslomp. Een nummerplaat voor een aanhangwagen met een MTM van +750kg kan pas verkregen worden als deze reeds in ons land is. Dit houdt in dat bij het voorleggen van de betaalde factuur en de reeds ontvangen papieren, geen inschrijvingsformulier E705 kan verkregen worden bij de douane vooraleer de aanhangwagen over de weg naar BelgiŽ komt. Hij moet met andere woorden reeds fysiek in het land zijn. Dit levert een aanzienlijke milieukost op daar de aanhangwagen dan op een vrachtwagen moet worden geladen en niet per trekker kan worden geÔmporteerd. Een nieuwe aanhangwagen aanbieden aan de klant met een eerste inschrijving wordt hierdoor een extra kost die vermeden kan worden op een redelijk eenvoudige wijze.

Waarom niet het verkrijgen van de nummerplaat zonder fysieke aanwezigheid mogelijk maken, op voorwaarde dat de aanhangwagen binnen een periode van 10 dagen na ontvangst van de nummerplaat aan de technische keuring wordt aangeboden? Deze oplossing zou veel onnodige rompslomp vermijden en de kosten voor de desbetreffende sector reduceren.

Graag had ik hieromtrent volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister en staatssecretaris:

1) Hoe reageert u op het aangekaarte voorbeeld van administratieve rompslomp?

2) Bent u het met me eens dat het de voorwaarde dat de aanhangwagen fysiek in het land moet zijn alvorens het inschrijvingsformulier E705 kan worden verkregen en de hiermee gepaard gaande bijkomende kostprijs voor de importeerder een voorbeeld is van onnodige administratieve rompslomp? Zo neen, kan u dit zeer uitvoerig toelichten? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?

3) Wat vindt u van het voorstel om het mogelijk te maken dat de nummerplaat wordt verkregen zonder fysieke aanwezigheid mits dat de aanhangwagen binnen een periode van 10 dagen na ontvangst van de nummerplaat aan de technische keuring wordt aangeboden? Kan u dit uitvoerig toelichten wat betreft de voor- en de nadelen en kan u aangeven of u deze oplossing genegen bent? Zo neen, welke alternatieven schuift u naar voor?