Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7644

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 24 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Zeebiodiversiteit - Campagne "Waar is Gust?/Où est Suzette?" - Kostprijs - Resultaten

bewustmaking van de burgers
biodiversiteit
internetsite
marien ecosysteem
milieubescherming
marien milieu

Chronologie

24/12/2012Verzending vraag
19/6/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7645

Vraag nr. 5-7644 d.d. 24 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 22 mei 2012 startten minister voor Noordzee Johan Vande Lanotte en staatsecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet de sensibiliseringscampagne "Waar is Gust?/ Où est Suzette?", in samenwerking met het Museum voor natuurwetenschappen, de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en naar aanleiding van de internationale dag van de biodiversiteit. Het gezicht van de campagne was Gust Vandekust, een bedreigde platte oester. In Wallonië was die taak weggelegd voor Suzette Lacrevette, een grijze garnaal. Deze engagementscampagne informeerde het publiek over het belang van de zeebiodiversiteit, de bedreigingen die ze zwaar onder druk zetten en de acties die iedereen kan uitvoeren om het zeeleven te beschermen.

Hieromtrent heb ik de volgende vragen:

1) Wat is het totale kostenplaatje van de campagne "Waar is Gust?/ Où est Suzette?" ? (radio- en televisiespots, ontwerp campagne, persconferentie, advertenties, affiches, de sociale media...)?

2) De campagne "Waar is Gust?/ Où est Suzette?" kende een officiële duurtijd van drie maanden en maakte deel uit van de campagne “Ik geef leven aan mijn planeet”, die in 2010 werd gelanceerd:

a) Hoeveel personen hadden zich voorafgaand aan de campagne "Waar is Gust?/ Où est Suzette?" reeds geëngageerd via de website www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be? (voor 22 mei 2012)?

b) Hoeveel personen hebben zich tot op vandaag geëngageerd via de website? (vanaf start website in 2010 tot nu)?

c) De link www.waarisgust.be is nog steeds actief. Hoeveel organisaties en particulieren hebben zich na de effectieve duurtijd van de campagne nog geëngageerd voor de verschillende acties? (na 1 september 2012)?

d) Heeft de engagementscampagne "Waar is Gust?/ Où est Suzette?" gezorgd voor een meerwaarde en exceptionele groei van de campagne “Ik geef leven aan mijn planeet”?

3) Dergelijke campagne heeft ook het onderwijs en de schoolgaande jeugd als belangrijke doelgroep. Is er vanuit deze doelgroep en tijdens de duur van de campagne "Waar is Gust?/ Où est Suzette?" meer respons gekomen op de campagne "Ik geef leven aan mijn planeet"? Over welke groei kunnen we spreken?

Antwoord ontvangen op 19 juni 2013 :

1.) Het budget van de campagne “Waar is Gust/Où est Suzette ?” bedroeg 114 500 euro (waaronder 28 000 euro voor de radio- en televisiespots, 11 000 euro voor de website, 45 000 euro voor de advertenties en affiches, …).

2.a) Op 21 mei 2012 stond de teller van www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be op 19 412 personen en 71 715 acties.

2.b) Sinds de start van de website hebben 21 134 personen zich via de website geëngageerd voor 75 716 acties (stand van zaken op 8 januari 2013).

Sinds de start van de campagne op 22 mei 2012 hebben 1 722 personen zich dus geëngageerd voor 4 001 acties.

2.c) Sinds september 2012 hebben 530 personen zich geëngageerd.

2.d) De engagementscampagne “Waar is Gust/Où est Suzette ?” maakt onderdeel uit van de campagne “Ik geef leven aan mijn planeet”. De teller van de “Waar is Gust/Où est Suzette ?” campagne staat dus niet los van de algemene teller van de website www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be.

Het is wel zo dat amper twee weken na de start van de “Waar is Gust/Où est Suzette ?” campagne 1 051 nieuwe personen 3 134 engagementen hebben genomen; een duidelijke piek dus. Tot januari 2013 hebben nog 671 personen zich geëngageerd voor 867 acties.

De website werd in de eerste maand van de campagne – van 22 mei tot 28 juni 2012 – ook dubbel zo vaak bezocht in vergelijking met een even lange periode voor de lancering van de campagne (12 678 keer, i.e. 6 595 keer voor de Nederlandstalige versie en 6 083 keer voor de Franstalige versie, door 11 356 unieke bezoekers).

Onze ervaring leert dat dit soort engagementscampagnes altijd meer mensen sensibiliseren dan concreet meetbaar is. Er hebben dus meer personen iets over de campagne opgevangen en er werden dus meer personen bewust gemaakt voor de mariene biodiversiteit dan het aantal personen dat zich effectief geëngageerd heeft tijdens de periode van de campagne. We merken ook dat er tijdens de campagne aanzienlijk meer exemplaren van de brochure “366 tips voor de biodiversiteit” en van andere brochures over biodiversiteit werden besteld.

3.) In september 2012 hebben we de flyer “Red de zee met Gust en Suzette” naar 4 295 Nederlandstalige en 3 386 Franstalige scholen (alle netten) gestuurd als onderdeel van een mailing van SEED (Sustainable and Environmental Education – een project ondersteund door de Europese Commissie). Deze flyer spoort kinderen aan om zich met hun klas te engageren via de website http://ikgeeflevenaanmijnplaneet.indeklas.be om het leven in de zee te redden. De flyer geeft achtergrondinformatie en verwijst naar lesmateriaal en educatieve spelletjes die beschikbaar zijn op de website. Zo leert het spel “Voedselketens” alles over de voedselrelaties in de Noordzee en geeft de interactieve kaart “Ecosystemen van België” uitleg over onder andere de Noordzee, het strand en de duinen en informatie over de bezoekerscentra die open staan voor schoolbezoeken. Het meer algemene spel “Biodivercities” laat toe om dagelijkse gewoontes te testen en geeft tips voor een groener leven.

Het versturen van deze flyer heeft gezorgd voor een grote stijging in het aantal bestellingen van de brochures “366 tips voor de biodiversiteit” en van andere brochures over biodiversiteit, waaronder de brochure “Belgische Noordzee: Levend water!”.