Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5507

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 6 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties

ministerie
Dienst voor de Mededinging

Chronologie

6/2/2012 Verzending vraag
1/3/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5508
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5509

Vraag nr. 5-5507 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de opvolgingsaudit van het Rekenhof met de titel "Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken", goedgekeurd op 7 december 2011, wijst de Algemene Directie Mededinging op een aantal problemen die haar werking bemoeilijken. Tegelijk suggereert ze enkele mogelijke verbeteringen.

De Algemene Directie Mededinging is van oordeel dat de administratie zich meer in horizontale zin moet ontwikkelen en moet steunen op een beperkt aantal hooggekwalificeerde personen die zich autonoom moeten organiseren. De leidend ambtenaren (die vooral functioneel leidinggevend zijn) zouden volgens de Directie doelstellingen en termijnen moeten definiŽren op basis van de resultaten die ze kunnen verwachten. De directie benadrukt dat een soepele hiŽrarchische structuur moet worden gehandhaafd om de attachťs te omkaderen en ze vraagt dat hun taken gediversifieerd zouden blijven.

De Algemene Directie Mededinging benadrukt ook hoe moeilijk het is om de eisen die samenhangen met haar opdrachten te verzoenen met de regels van het statuut van het openbaar ambt.

1) Deelt de minister die visie van de Directie, in het bijzonder over een ontwikkeling in horizontale zin van de administratie, over de autonomie van de organisatie en over de "soepele" hiŽrarchische structuur?

2) Welke problemen doen zich bij de Directie voor inzake de eisen die door haar opdrachten worden gesteld, en het statuut van het openbaar ambt?

3) Welke maatregelen werden reeds genomen om die problemen op te lossen?

Antwoord ontvangen op 1 maart 2012 :

1) De vraag is of de Algemene Directie Mededinging een horizontale of verticale structuur moet hebben. Beide hebben voor- en nadelen.

Een overwegend op een matrix gebaseerde structuur heeft onvermijdelijk nadelen, maar heeft het voordeel dat vermeden wordt dat er een “silo”systeem ontstaat waarin de attachés altijd in hetzelfde team werken met dezelfde auditeur, wat de rotatie, de opleiding en de samenhang van het werk binnen de organisatie gevoelig beperkt. 

Het zijn trouwens dezelfde attachés van de Algemene Directie die de dossiers in een specifieke sector behartigen en die de mededingingsautoriteit vertegenwoordigen op internationale vergaderingen betreffende die sector: dit is niet alleen nuttig voor de kwaliteit van de interventies van de mededingingsautoriteit, maar er is op die manier ook een betere uitwisseling van de beste praktijken in de dossiers. 

In neem mij evenwel voor de mededingingsautoriteit te reorganiseren en te komen tot een duidelijker hiërarchie in het onderzoek van de dossiers. 

2) In het openbaar ambt beschikt de hiërarchie over weinig opties om medewerkers te sanctioneren. Dat neemt niet weg dat de grote meerderheid van de medewerkers hard werkt en zeer korte termijnen respecteert, omdat ze intrinsiek gemotiveerd zijn door hun werk. 

3) Een medewerker werd voor onbepaalde tijd geschorst in het belang van de dienst.