Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7098

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 27 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Natuurwinkels - Controle op de adviesverstrekking - Initiatieven

volksgezondheid
homeopathisch product
farmaceutisch product
biologisch product

Chronologie

27/9/2012 Verzending vraag
17/10/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-7098 d.d. 27 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een onderzoek van Test-Aankoop bewijst dat winkels waar natuurlijke of biologische gezondheidsproducten worden verkocht, zelden het juiste advies geven aan klanten met bijvoorbeeld klachten rond een hoge bloeddruk. Enkel in uitzonderlijke gevallen (12%) werd het juiste advies gegeven, namelijk een doktersbezoek. Daarnaast werden er vooral niet werkzame, dus overbodige producten aanbevolen en verkocht.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1. Bestaat er overheidscontrole op de kwaliteit van de adviezen die winkels van natuurlijke of biologische gezondheidsproducten aan hun klanten verstrekken?

2. Kan de minister bevestigen dat de kwaliteit van die adviezen vaak veel te wensen overlaat en eerder wordt ingegeven door verkoopsargumenten dan door het welzijn van de vraagsteller?

3. Vindt de minister het belangrijk dat hieromtrent meer beleid, dus meer overheidscontrole, moet worden gevoerd? Zal hij hierover zijn collega van Volksgezondheid contacteren?

4. Plant de minister zelf initiatieven?

Antwoord ontvangen op 17 oktober 2012 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid kan ik het volgende mededelen:

1., 2., 3. en 4. Zoals het geachte lid weet betreft dit een aangelegenheid die uitsluitend de volksgezondheid aangaat. Bijgevolg dien ik hem te verwijzen naar de bevoegdheden ter zake van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.