Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11230

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 maart 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

de modernisering van de liften

lift
meergezinswoning
veiligheidsnorm

Chronologie

11/3/2014 Verzending vraag
8/4/2014 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4830

Vraag nr. 5-11230 d.d. 11 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele jaren geleden lanceerde de toenmalige minister van Consumentenzaken een plan voor een grootschalige modernisering van het liftenpark in BelgiŽ. De doelstellingen ervan zijn zonder twijfel behartigenswaardig: een verhoogde veiligheid, teneinde eventuele ongelukken te vermijden. De datum waarop de grootste werken moeten uitgevoerd zijn, komt met rasse schreden dichterbij: 1 januari 2013.

Een groot deel van de liften zijn reeds in regel gesteld. Toch zijn er ook signalen van verenigingen van mede-eigenaars (VME's) die door de nieuwe regels in de problemen komen.

Blijkbaar zijn de marktprijzen in de liftsector de afgelopen jaren sterk geŽvolueerd. Hiervoor zijn mogelijks twee verklaringen :

a) De liftensector wordt al jaren sterk gedomineerd door de "big four" (Thyssen, Kone, Otis en Schindler). De laatste jaren worden echter ook kleinere onafhankelijke kmo's in de liftensector overgenomen door multinationals zoals bijvoorbeeld Suez.

b) De moderniseringsdeadline van 2013 zorgt ervoor dat de orderboekjes goed gevuld zijn. Als de vraag stijgt, gaan ook de prijzen omhoog.

Het probleem bestaat erin dat VME's die ten tijde van het eerste moderniseringsbesluit een risicoanalyse lieten uitvoeren en een informele offerte vroegen bij de liftonderhoudsfirma, hun maandelijkse bijdragen op die offerte hebben gebaseerd om het gevraagde bedrag bij elkaar te sparen.

Nu echter, zes jaar later, wanneer zij menen voldoende geld bij elkaar gespaard te hebben om de modernisering te betalen, krijgen zij enkel offertes die bijna tweemaal zo duur zijn als de informele offerte van destijds.

In grote appartementsblokken kan die meerprijs nog gespreid worden over een groot aantal kavels, maar in kleine appartementsblokken zorgt dit voor een financiŽle kater. Voor een klein appartementsblok met vijf kavels, waarbij de goedkoopste moderniseringsofferte 22.000 euro bedraagt, komt dit nog altijd neer op een kost van 4.400 euro per appartement, of een plotse meerkost van mťťr dan een maandloon per appartement. In de stadscentra zijn er veel van deze kleine appartementsgebouwen. En het zijn nu eenmaal geen grootverdieners die ervoor kiezen in zo een appartementje te gaan wonen.

Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen:

1) Is de geachte minister bereid om een uitzonderingsmaatregel te overwegen voor kleine appartementsblokken (minder dan tien kavels), teneinde de eigenaars drie jaar extra te gunnen om het gevraagde bedrag voor de modernisering geleidelijk bij elkaar te kunnen sparen?

2) Zijn er bij de economische inspectie gegevens bekend over de prijsevolutie in de liftensector voor moderniseringswerken? Wordt erop toegezien dat de liftensector geen economisch misbruik maakt van een wettelijke maatregel om hogere prijzen door te drukken?

Antwoord ontvangen op 8 april 2014 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1) Ik begrijp dat de financiële last van het in overeenstemming brengen van de liften voor de eigenaars in kleine appartementsgebouwen echter behoorlijk hoog kan zijn. 

Ondertussen is de eerder voorgestelde fasering van de werkzaamheden voor de modernisatie van liften afgeschaft. De uitvoering van de modernisering in twee fasen (die voorzien waren tegen 2013 en 2018) zorgt voor praktische problemen. Deze kunnen verminderd worden door al de noodzakelijke aanpassingen aan een lift tegelijk uit te voeren. Het is bijgevolg opportuun om de modernisering van liften in de tijd te spreiden door te starten met de liften die eenvoudig te moderniseren zijn en zodoende de tijd aan de sector te geven om alternatieve oplossingen te ontwikkelen voor oude liften, rekening houdend met de stand van de techniek. 

Er is nu één datum vastgelegd, in functie van het jaar van inbedrijfstelling van de lift, om het geheel van veiligheidsmaatregelen in orde te brengen. Dit ongeacht het om de plaatsing van een elektronisch veiligheidsgordijn, de positieve vergrendeling van de deuren of andere maatregelen gaat. 

Datum van inbedrijfstelling

Termijn van de modernisering

vanaf 1 april 1984

ten laatste 31 december 2014

van 1 januari 1958 tot 31 maart 1984

ten laatste 31 december 2016

voor 1 januari 1958

ten laatste 31 december 20222) Mijn diensten beschikken niet over gegevens omtrent de prijsevolutie. Maar zij beschikken wel over de gemiddelde prijzen die zij publiceren op de internetsite van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. (zie bijlage, of http://economie.fgov.be/nl/binaries/2012.06.05_Gemiddelde_prijzen_modernisatie_liften_tcm325-179642.pdf)  Deze moeten de eigenaars toelaten in te schatten of zij al dan niet een serieuze offerte hebben gekregen. 

Bijlage - Prijzen van de modernisatie. 

Deze prijzen zijn het resultaat van een bevraging van de modernisatiebedrijven eind 2011. 

De door de modernisatiebedrijven opgegeven prijzen zijn gemiddelde prijzen. De prijzen zijn immers sterk afhankelijk van de specifieke situatie (over hoeveel verdiepingen gaat het, over welk type van installatie gaat het, wat is er nog bruikbaar, hoe gemakkelijk is de lift bereikbaar, enz.). Een grote spreiding in prijzen is daardoor onvermijdbaar. 

De prijzen voor een bouwjaar hoger dan 1996 werden niet opgenomen, omdat deze liften in principe conform zouden moeten zijn. 

Gelet op de grote verschillen tussen de minimum- en maximumwaarden is de mediaan de meest aangewezen waarde om prijzen mee te vergelijken. 

Tabel 1: prijzen van de totale modernisatie in functie van de leeftijd van de lift (in euro, zonder BTW) 

Bouwjaar

Minimum

Maximum

Median 

< 1958

15.500

50.000

41.250 

1958 - 1984

 6.600

32.000

20.000 

1984 - 1996

 3.350

16.000

  8.000 Tabel 2: prijzen van een paar belangrijke componenten (in euro, zonder BTW) 

Component

Minimum

Maximum

Mediaan 

kooideur

1.750

10.000

 4.900

frequentiesturing

3.000

20.000

10000

slot met positieve vergrendeling

300

 1.200

550

elektronisch lichtgordijn

1.000

 4.000

/