Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10113

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 16 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Windmolenparken - Relancemaatregelen - Lagere belastingen - Concessies - Tewerkstelling - Verloop

windenergie
belastingaftrek
heractivering van de economie
schepping van werkgelegenheid

Chronologie

16/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10113 d.d. 16 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het kernkabinet heeft recent een akkoord bereikt over de ontwerpbegroting voor volgend jaar. De regering raakte het ook eens over een aantal economische relancemaatregelen.

Een kwart van het relancebudget (48 op 165 miljoen euro) gaat naar lagere belastingen voor windmolenparken op de Noordzee.

Hierover aan de minister de volgende vragen.

1) Voor welke concessies geldt deze maatregel en wie beheert deze concessies? Gaat het om nieuwe concessies of ook om de reeds bestaande waar de bouwwerken aan de gang of reeds voltooid zijn?

2) Wat is het verloop van de gecreŽerde tewerkstelling voor de volgende vijf jaar indien de relancemaatregel ten belope van 48 miljoen euro in werking treedt? Wat is het verloop van de gecreŽerde tewerkstelling voor de volgende vijf jaar indien de relancemaatregel ten belope van 48 miljoen euro NIET in werking treedt?