Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9495

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 5 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Nieuwe telecomwet - Oproepnummer - Definitie

telecommunicatie
verbreken van een contract
telefoon
mobiele telefoon
internet
televisie
mobiele communicatie

Chronologie

5/7/2013Verzending vraag
25/7/2013Antwoord

Vraag nr. 5-9495 d.d. 5 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 1 oktober 2012 trad de nieuwe Telecomwet in werking. Voor de consument voorziet de wet in een aantal belangrijke wijzigingen, vooral wat betreft de opzegging van het contract (internet, televisie, mobiele en vaste telefonie).

Van een abonnee (met niet meer dan vijf oproepnummers) kan een operator geen schadevergoeding meer eisen voor de opzegging van een contract van bepaalde of onbepaalde duur. Artikel 74, ß3, van de nieuwe Telecomwet bepaalt: "De operator kan, onverminderd het bepaalde in het tweede lid, van een consument of een abonnee die over niet meer dan vijf oproepnummers, met uitzondering van de M2M diensten, beschikt, geen schadevergoeding vorderen voor de beŽindiging van een contract van onbepaalde duur of voor de vroegtijdige beŽindiging van een contract van bepaalde duur na afloop van de zesde maand volgend op de inwerkingtreding van het contract".

1) Kan de minister zijn visie mededelen wat onder "oproepnummer" dient te worden verstaan (cf. art. 74, ß3 van de nieuwe Telecomwet) ?

2) Kan een internet-simkaart, waarmee niet kan worden gebeld, ook onder de definitie "oproepnummer" vallen, hetgeen in de praktijk blijkt voor te komen? Kan de minister zijn antwoord onderbouwen?

3) Acht de minister verdere sensibilisering nuttig en/of noodzakelijk?

Antwoord ontvangen op 25 juli 2013 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

1. Ik verwijs terzake naar mijn mening die ik reeds gaf in de Kamercommissie Infrastructuur van 24 oktober 2012 (vraag van de heer David Geerts aan de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over “de toepasselijkheid van de beschermingsmaatregelen van de nieuwe telecomwet op abonnees die over niet meer dan vijf oproepnummers beschikken” (nr. 13581), Hand., Kamer, Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven, 2012-2013, 24 oktober 2012, nr. COM 565, 27-29) .

2. Als men een internetcontract met een operator sluit, krijgt men als abonnee geen oproepnummers toegewezen van de operator. Een internet simkaart kan dan ook niet onder de definitie van oproepnummer vallen.

3. Wat een nummer is is wettelijk gedefinieerd. Misschien is een ronde tafel tussen mijn medewerkers, het Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT), de Ombudsdienst voor telecommunicatie en de sector aangewezen om iedereen op dezelfde lijn te brengen. Ik zal hiertoe opdracht geven aan het BIPT.