Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10328

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 6 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

de verzekeringscontracten voor smartphones

bescherming van de consument
mobiele telefoon
misbruikclausule
goederenverzekering
schadeverzekering
mobiele communicatie

Chronologie

6/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4050

Vraag nr. 5-10328 d.d. 6 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Test-Aankoop heeft bekendgemaakt dat de verzekeringscontracten voor smarthphones, die een dekking bieden tegen diefstal, ongelukken of defecten, over het algemeen duur en van slechte kwaliteit zouden zijn. Volgens de consumentenorganisatie zouden 8 contracten op 10 niet efficiŽnt of zelfs niet toereikend zijn. Uit het vergelijkend onderzoek blijkt dat de contracten zeer beperkte dekkingen zouden voorstellen en clausules zouden bevatten die onwettig zijn en/of vatbaar voor interpretatie, met buitensporige tarieven die bovendien onevenredig zijn met de gedekte risico's en de kwaliteit van de voorgestelde dekkingen. De organisatie zou er ook op wijzen dat de verplichting zijn gsm te gebruiken als een goede huisvader en het opheffen van de dekking na twee gevallen van total loss, ook al werd de verzekering niet opgezegd, onwettige clausules zijn die niet in overeenstemming zijn met onze wetgeving op de verzekeringen. Tot slot verklaart Test-Aankoop geen beste koop te hebben gevonden na deze vergelijkende tests.

Mijnheer de minister,

Bent u op de hoogte van deze situatie?

Hebt u hierover klachten opgevangen vanwege burgers?

Zouden sommige clausules in deze verzekeringscontracten een inbreuk vormen op de wet op de verzekeringen? Zo ja, hoe bent u van plan op te treden en de consumenten te waarschuwen en te beschermen?