Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10638

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 17 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Cookiewetgeving - Privacycommissie - Uitzondering voor gebruikerstatistieken

eerbiediging van het privé-leven
internet
ongevraagde elektronische reclame
Gegevensbeschermingsautoriteit

Chronologie

17/12/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10638 d.d. 17 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het antwoord op mijn schriftelijke vraag stuk nr. 5-10285. Deze verwees naar u voor het antwoord. Volgens de Belgische cookiewetgeving, gebaseerd op een Europese richtlijn, moet de internetgebruiker ondubbelzinnig toestemming geven voor het plaatsen van cookies.

Sommige cookies zijn echter louter statistisch. Zo zijn er sommige cookies die louter dienenvoor het bijhouden van welke pagina's het meeste worden aangeklikt. Het zijn met andere woorden een soort tellers die niet bijhouden wie welke pagina's aanklikt maar louter het aantal aanklikkingen. De privacycommissie is naar verluidt vragende parij om een aantal uitzonderingen te voorzien op de cookiewet. Een cookie die louter gebruikersstatistieken bijhoudt vormt immers geen gevaar voor privacy.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Heeft u weet van de vraag van de privacycommissie om een uitzondering in de cookiewet te voorzien wat betreft cookies die louter gebruikersstatistieken bijhouden?

a) Zo ja, hoe staat u hier tegenover en gaat u daadwerkelijk de cookiewet aanpassen en in welke zin en wat is de timing? Deelt u hun opmerkingen?

b) Zo u deze uitzonderingsbepaling niet genegen bent, waarom niet en kan u uitgebreid toelichten?