Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10227

van Louis Ide (N-VA) d.d. 25 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Hospitalisatieverzekeringen - Medische materialen - Aanrekening van ereloonsupplementen

particuliere verzekering
medisch en chirurgisch materiaal
gezondheidsstatistiek
kosten voor ziekenhuisopname
geografische spreiding

Chronologie

25/10/2013 Verzending vraag
13/12/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-10227 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enige tijd geleden stelde ik minister van Volksgezondheid een vraag aangaande de hospitalisatieverzekeringen. Zij verwees me voor een antwoord echter door naar de minister van Economie. Vandaar dat ik hier mijn vraag herhaal.

Heel wat patiŽnten hebben vandaag reeds een hospitalisatieverzekering. Dat is ook nodig want een aantal zaken worden niet terugbetaald via de gewone verzekering van de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Kan de geachte minister mij zeggen of er voor niet-terugbetaalde medische materialen een verschil is in aanrekening van ereloonsupplementen tussen patiŽnten die wel en geen bijkomende hospitalisatieverzekering hebben?

a) Graag voor de jaren 2009, 2010, 2011, 2012.

b) Graag een onderscheid tussen gehospitaliseerde patiŽnten en patiŽnten die verzorgd worden in daghospitaal.

c) Graag een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 13 december 2013 :

Het geachte lid vraagt of er voor niet-terugbetaalde medische materialen een verschil in aanrekening van ereloonsupplementen bestaat tussen patiënten die wel en geen bijkomende hospitalisatieverzekering hebben. 

Op deze vraag kan enkel worden geantwoord door een instantie die een volledig overzicht heeft op de facturatie door de hospitaalinstellingen. Immers, aan de verzekeringsondernemingen worden alleen de facturen aangeboden van de personen die een verzekeringsdekking genieten. Verzekeringsondernemingen hebben met andere woorden, geen zicht op de overige facturen.  

Overigens zijn er met betrekking tot de ereloonsupplementen op niet–terugbetaalde medische materialen binnen de verzekeringssector geen gepubliceerde gegevens bekend.