Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9900

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 24 september 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Cybercrime - cijfers - hacking

computercriminaliteit
ministerie
gegevensbescherming

Chronologie

24/9/2013Verzending vraag
24/10/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9897
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9898
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9899
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9901
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9902
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9903
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9904
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9905
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9907
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9908
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9909
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9910
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9911
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9912
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9913
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9914
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9915

Vraag nr. 5-9900 d.d. 24 september 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Gelet op de recente actualiteit omtrent cybercrime kreeg ik graag een antwoord op de volgende vragen:

1. Kan u mij een update geven wat betreft cybercrime bij uw diensten? Zijn uw diensten reeds het slachtoffer geworden van hackers of cybercriminelen, en indien ja, hoe vaak?

2. Is het aantal cyberaanvallen op uw diensten toegenomen de laatste jaren? Kan u toelichten, ook met cijfers?

3. Indien uw diensten reeds aangevallen zijn, wat was de aard en impact van elk incident ? Werd er bijvoorbeeld informatie gestolen, een server aangevallen, een PC aangevallen, infrastructuur gesaboteerd, enz. ? Kan u uitvoerig toelichten?

4. Heeft u, gelet op de cyberaanvallen op bepaalde overheidsdiensten, maatregelen genomen om uw diensten beter te beschermen? Zo ja, welke maatregelen? Zo neen, waarom niet?

5. Indien er sprake is of zou zijn van een cyberaanval op uw diensten ,wat is de standaard afhandelingsprocedure?

6. Is men bij uw diensten al naar het parket moeten stappen omwille van een cybercrime, en hoe vaak? Kan u toelichten?

7. Zijn uw diensten of administratie verplicht om zulk een aanval te melden aan FEDICT of CERT? Waarom wel of niet?

8. Hoe realistisch acht u het dat uw diensten reeds aangevallen zijn door cybercriminelen, maar dat door hun flexibele en hoogtechnologische technieken deze onopgemerkt bleven?

Antwoord ontvangen op 24 oktober 2013 :

1. De beveiliging tegen cybercrime op het netwerk van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie wordt beheerd door een externe provider. De website van de FOD Economie wordt beheerd bij FEDICT. Van beide instanties heb ik nog geen formeel signaal gekregen dat de site het slachtoffer is geweest van een geslaagde hacking.

2. Het aantal cyberaanvallen op de PC’s van de FOD is de laatste twee jaar niet representatief toegenomen. Daarentegen zijn de aanvallen op specifieke servers die rechtstreeks onder de controle van de FOD vallen (en niet worden beheerd door een externe provider of FEDICT) de laatste zes maanden toegenomen met een 30 % of meer.

3. De vastgestelde aanvallen richten zich zowel op PC’s (virus en Trojaanse paarden,) als op servers (virus). Voor zover ik weet is er tot op heden geen schade aangericht of data ontvreemd.

4. Recent werd een nieuwe WAF (Web Application Firewall) in gebruik genomen en werd vorming hierover gegeven aan een aantal interne medewerkers.

5. Er is een coördinatie door de security officer van de ICT van de FOD Economie , die in functie van de aard van het incident de nodige maatregelen neemt en in contact staat met de betrokken interne en externe instanties.

6. Nee.

7. Sedert kort is er een uitwisseling van informatie met de CERT. Gezien zowel de website van de FOD als de mail relay bij FEDICT wordt gehosted, is er een onmiddellijk contact met FEDICT.

8. Deze mogelijkheid lijkt mij realistisch (gezien wat er bijvoorbeeld bij Belgacom is gebeurd).