Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10327

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 6 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

de uitvoering van de telecomwet en de voorziene informatiecampagne

consumentenvoorlichting
communicatietarief
mobiele telefoon
bescherming van de consument
mobiele communicatie

Chronologie

6/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4049

Vraag nr. 5-10327 d.d. 6 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

In juni jongstleden heb ik de minister ondervraagd over de uitvoering van de telecomwet. Hij antwoordde me dat de verschillende koninklijke en ministeriŽle besluiten, die tot doel hebben de consument zo goed mogelijk te informeren, bijna klaar waren, zodat hij zijn precieze maandelijkse verbruik van belkrediet en internet zou kennen en een goede vergelijking zou kunnen maken tussen diensten en tarieven.

De minister had ook de lancering van een informatiecampagne in november in het vooruitzicht gesteld. Hij zei dat verbruikers zich op bepaalde plaatsen in hun gemeente tot ambtenaren zouden kunnen wenden die hen zouden helpen het voordeligste tariefplan te vinden voor hun verbruiksprofiel en hen zouden aanwijzen hoe ze gratis van operator kunnen veranderen.

Mijn vragen aan de minister zijn de volgende:

Werden alle besluiten intussen aangenomen? Hoe zullen de informatiesessies in de praktijk georganiseerd worden? Worden alle gemeenten bij deze informatiecampagne betrokken? Zal aan de gemeenten gevraagd worden deze campagne concreet gestalte te geven? Vanaf wanneer zullen de mensen op de hoogte gebracht worden van dit initiatief? Welke communicatiekanalen zullen daartoe worden aangewend? Zal men zich op voorhand moeten inschrijven om bij de daarvoor bevoegde ambtenaren te kunnen langsgaan?