Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6901

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 24 augustus 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Sociaal label - Evolutie - Evaluatie - Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO)

sociaal label
consumentenorganisatie

Chronologie

24/8/2012 Verzending vraag
24/7/2013 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-6901 d.d. 24 augustus 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de website van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie maakt de creatie van een "sociaal label" BelgiŽ opnieuw tot een voorloper op internationaal gebied. Het label dat bij de wet van 27 februari 2002 werd gecreŽerd, is in feite een keurmerk voor producten die worden vervaardigd met respect voor de rechten van de werknemers. Het is het eerste overheidslabel dat een menswaardige productie garandeert over heel de lijn.

Men spreekt dus met zeer veel lof over dit eigen Belgische label. Eigenaardig genoeg lijkt het helemaal in onbruik geraakt. Zo vernam ik van enkele bedrijven die het sociaal label opnieuw willen verkrijgen, dat ze daarvoor nergens gehoor vinden. Het lijkt niet meer te bestaan.

Bij nadere inlichtingen blijkt die activiteit helemaal uitbesteed te zijn aan het Onderzoeks- en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO), de organisatie die eerder dit jaar in opspraak kwam vanwege frauduleus uitgevoerde onderzoeken, totaal wanbeheer en, ironisch genoeg, ook vanwege de wijze waarop ze met haar personeel omging/omgaat. De organisatie kent een enorm personeelsverloop en de gemiddelde anciŽnniteit zou er zes maanden bedragen.

Volgens de staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Maatschappelijke Integratie is de minister van Economie bevoegd over te toekenning van dit label.

Hierover heb ik de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister mij vertellen of het "sociaal label"' nog altijd bestaat en uitgegeven wordt? Hoe verklaart hij dat geÔnteresseerde bedrijven geen gehoor vinden voor hun vragen?

2) Hoeveel bedrijven/organisaties/producten hebben momenteel een sociaal label? Kent het label een sterke evolutie sinds de oprichting ervan in 2002? Beschouwt de geachte minister dat aantal als een succes?

3) Werd die beleidsmaatregel reeds geŽvalueerd en met welk resultaat? Zijn er reeds wijzigingen gebeurd of plant de geachte minister nieuwe initiatieven om de beleidsmaatregel nieuw leven in te blazen? Gelooft hij nog in het instrument? Zo neen, overweegt hij om het label af te schaffen?

4) Klopt het dat de activiteiten i.v.m. dit label zijn uitbesteed aan de OIVO? Sinds wanneer en onder welke voorwaarden? Welk bedrag krijgt het OIVO jaarlijks om deze opdracht te vervullen? Wie controleert of de uitbestede activiteit naar behoren verloopt? Werd de overeenkomst al geŽvalueerd en met welk resultaat? Vindt de minister het niet stuitend dat het beheer en de toekenning van het label in handen is van een organisatie die zelf niet echt bekend staat om haar respectvolle en menswaardige omgang met haar werknemers? Zal de geachte minister de nodige maatregelen nemen en het label terug onderbrengen bij de FOD Economie?