Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10264

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones

computercriminaliteit
computervirus
officiŽle statistiek
microcomputer
ministerie

Chronologie

4/11/2013Verzending vraag
29/11/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10265

Vraag nr. 5-10264 d.d. 4 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 25 oktober was in verschillende kranten te lezen: "De voorbije zes maanden zijn in BelgiŽ zeker 350 000 computers besmet om schadelijke software te verspreiden of aanvallen op computers van bedrijven of overheden te ondersteunen." . Een expert van CERT noemde de onthullingen "nog maar het topje van de ijsberg". Tevens zou het aantal meldingen door bedrijven en organisaties de jongste vijf jaar sterk gestegen zijn.

Ik heb volgende vragen voor de minister:

1) Hoe evalueert u deze cijfers? Liggen ze in de lijn van de verwachtingen, of zijn het toch straffe cijfers? Kunt u toelichten?

2) Kunt u mij, voor de afgelopen vijf jaar, het aantal meldingen door bedrijven en organisaties meedelen? Kunt u cijfers, opgedeeld per jaar, geven voor:

a) het aantal meldingen/vaststellingen van bedrijven of organisaties waar computers besmet geraakt zijn;

b) het aantal meldingen/vaststellingen van bedrijven of organisaties die aangevallen zijn door besmette computers of cybercriminelen?

3) Kunt u dit tevens doen voor de overheidsdiensten, opgedeeld in de categorieŽn a en b zoals in de vorige vraag?

4) Kunt u mij een globaal cijfers geven over het aantal besmettingen van computers in ons land? Kunt u dit cijfer voor de afgelopen vijf jaar geven, of ten minste voor zover hier cijfers over bestaan?

5) Hoe moeten we de uitspraak dat dit "nog maar het topje van de ijsberg" is interpreteren? Ligt het aantal besmette computers nog exponentieel veel hoger, is de registratie nog niet op punt om het aantal besmettingen preciezer vast te stellen, Ö ? Kunt u uitgebreid toelichten?

6) Is het besmetten van tablets en smartphones iets wat ook aandacht vereist, of ligt de focus enkel op computers? Zijn er cijfers over het aantal besmette tablets en smartphones en zo ja kunt u deze meedelen? Komen hierover meldingen binnen?

7) Mogen we uit deze vaststellingen van het CERT besluiten dat cybercrime niet enkel een kwestie van buitenlandse cybercriminelen is, maar ook een probleem dat zich resoluut vanuit BelgiŽ zelf verspreidt? Kunt u toelichten?

Antwoord ontvangen op 29 november 2013 :

CERT.be maakt deel uit van Fedict en behoort tot de bevoegdheid van mijn collega de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en modernisering van de Openbare Diensten bevoegd voor de Federale Overheidsdienst Informatie en Communicatietechnologie.