S. 5-836 Dossierfiche                  

Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft
Bert Anciaux    Johan Vande Lanotte   

krijgsmacht
herziening van de grondwet
bevoegdheid van het Parlement
strijdkrachten in het buitenland
bevoegdheid van de uitvoerende macht
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-836/1 5-836/1 (PDF) Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 15/3/2011
5-836/2 5-836/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2011   Indiening Doc. 5-836/1 5-836/1 (PDF)
24/3/2011   Inoverwegingneming
24/3/2011   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/3/2011   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Francis Delpérée
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-5/o1)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Lezing van het verslag
24/4/2014   Goedkeuring verslag
nr. 5-2856/3
Doc. 5-2856/3 5-2856/3 (PDF)
28/4/2014   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014, 24/4/2014

Kruispuntbank van de wetgeving