Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10779

van Inge Faes (N-VA) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Timesharing - Fraude - Klachten - Algemene Directie Controle en Bemiddeling - Onderzoeken - Gevolgen

periode-eigendom
fraude
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

9/1/2014 Verzending vraag
11/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10779 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onder timesharing verstaat men het kopen van diverse verblijfsaccommodaties in populaire vakantiebestemmingen, waarbij men slechts voor bepaalde gedeeltes van een jaar eigenaar wordt van een accommodatie. Een kalenderjaar wordt verdeeld in 52 weken of 12 maanden en voor elke periode kan een potentiŽle eigenaar zich inschrijven om de accommodatie voor die periode te kopen. Het verkopen van deze accommodatie op basis van timesharing vindt plaats door timesharing-organisaties. De laatste tijd is er veel negatieve publiciteit rond deze bedrijven. Ze zouden vaak nietsvermoedende toeristen ronselen voor het kopen van timeshare-accommodaties en de toeristen vaak gouden bergen beloven.

De nieuwe wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, biedt de consumenten een grotere juridische bescherming.

Betreffende de consumentenbescherming in zake timesharing had ik graag volgende cijfers.

1) Hoeveel klachten komen er jaarlijks specifiek over timesharing binnen bij de ADCB (Algemene Directie Controle en Bemiddeling)?

2) Hoeveel van deze klachten worden jaarlijks door de ADCB onderzocht?

3) Hoeveel van deze klachten worden uiteindelijk door de ADCB aan de procureur des Konings overgemaakt?

Graag deze cijfers per jaar sinds 2008 en per provincie.

Antwoord ontvangen op 11 februari 2014 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

1) Hierbij wordt een overzicht gegeven van de klachten die de Algemene Directie Controle en Bemiddeling heeft ontvangen van 2011 tot 2013 (voordien was er geen aparte registratie van deze specifieke klachten, er is geen registratie per provincie). Namelijk voor 2013: tweeëntwintig klachten, voor 2012: achttien klachten, voor 2011: twaalf klachten.

2) Deze klachten hebben geleid tot het volgende aantal onderzoeken: voor 2013: geen onderzoeken, voor 2012: een onderzoek, voor 2011: vier onderzoeken.

3) Er werden vier Pro Justitia’s verzonden naar de Procureur des Konings, namelijk drie in 2011 en een in 2012.

De ontvangen klachten betreffen bijna uitsluitend in het buitenland gevestigde bedrijven.