Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10319

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 6 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

de ongebruikte beltegoeden

communicatietarief
mobiele telefoon
officiële statistiek
mobiele communicatie

Chronologie

6/11/2013 Verzending vraag
29/11/2013 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3430

Vraag nr. 5-10319 d.d. 6 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke maand verdwijnt in Nederland 68 miljoen euro aan ongebruikt tegoed van mobiele klanten bij providers en de Consumentenbond roept de Tweede Kamer daarom op hier iets aan te veranderen.

DeLaagsteRekening.nl onderzocht in opdracht van de Consumentenbond 180.000 rekeningen en concludeerde dat elke maand 15 procent van het beltegoed, 17 procent van de sms'jes en 16 procent van de MB's niet worden opgemaakt. Dat komt neer op 68 miljoen euro per maand die wordt uitgegeven zonder dat klanten er een dienst voor terugkrijgen.

De Consumentenbond noemt de regel dat beltegoed na een maand verdwijnt 'belachelijk'. "Een pot pindakaas hoef je na een maand ook niet in te leveren als hij nog niet helemaal leeg is", aldus de bond in een nieuwsbericht. Daarom wordt vandaag een petitie ingediend bij de Tweede Kamer waarin 26.000 consumenten de politici oproepen om de providers te dwingen tot verandering.

Vroeger was beltegoed onbeperkt houdbaar, of in ieder geval enkele maanden. We zien dat deze tijd steeds korter wordt. Het gaat om enorme bedragen die nu verdwijnen. Ook in ons land vervallen beltegoeden na verloop van tijd. De consument wordt hierdoor benadeeld aangezien hij of zij betaald heeft voor een niet geleverde dienst.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Hoe reageert u op de cijfers uit Nederland waaruit blijkt dat de telecombedrijven maandelijks 68 miljoen euro aan ongebruikte beltegoeden incasseren en is dit cijfer vergelijkbaar met ons land?

2) Kan de minister gedetailleerd aangeven hoeveel beltegoeden maandelijks verdwijnen ten voordele van de telecombedrijven en kan hij het totaalbedrag op jaarbasis geven voor de laatste drie jaar en desgevallend aangeven welke bedragen naar welke providers/operatoren gaan op jaarbasis? Is er sprake van een toename?

3) Kan de minister aangeven in hoeverre ook in ons land de gemiddelde houdbaarheid van belkredieten evolueert en is er ook bij ons sprake van een systematische afname van de geldigheidsduur van deze belkredieten en forfaits? Kan dit met concrete cijfers worden geïllustreerd voor de laatste drie jaar waarvoor hij cijfers heeft?

4) Is de minister bereid concrete maatregelen te nemen om de telecomoperatoren een minimale geldigheidsduur van de beltegoeden op te leggen zoals de Nederlandse consumentenbond bepleit, namelijk een minimumduur van één jaar? Zo ja, kan de minister concreet toelichten welke minimale geldigheidsduur hij wil opleggen en binnen welke termijn? Zo neen, waarom wenst de minister niet op te treden? Overweegt hij andere maatregelen te nemen?

Antwoord ontvangen op 29 november 2013 :

1. Noch de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie, noch het Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) beschikt over informatie over het werkelijke bedrag aan belkredieten dat maandelijks verloren gaat in België.

2. Het BIPT beschikt niet over informatie over dit onderwerp.

3. Ik kan alleen maar zeggen dat de tariefplannen het afgelopen jaar op een positieve manier geëvolueerd zijn: afgelopen herfst zijn de prijzen voor mobiel bellen aangepast naar beneden. Tegelijkertijd nam het aantal belminuten, SMS-en en mobiele data binnen een bundel toe. In vergelijking met vorige zomer krijgt men nu dus meer value-for-money.

Doordat duidelijk is vermeld hoeveel belminuten in een bundel zitten, komt de consument niet meer voor verrassingen te staan. De consument kan zo een accurate inschatting maken van zijn maandelijkse gsm-factuur.

Het is belangrijk dat een consument een bundel heeft die goed afgestemd is op zijn verbruik. Als dat het geval is, is het aantal “ongebruikt beltegoed” minimaal. De tariefsimulator (bestetarief.be) laat de consument toe om het tariefplan te bepalen wat het best past bij zijn gebruikersprofiel.

4. Ik heb dus niet de intentie om specifieke maatregelen op te leggen aan de operatoren inzake het ongebruikte beltegoed want de concurrentie tussen de operatoren moet ook hier kunnen spelen.