Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9559

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 16 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Witwasfraude - Inschakelen van werkzoekenden - Nepvacatures - Thuiswerk - Preventie - Maatregelen

witwassen van geld
thuiswerk
fraude
werkloze
zoeken naar een baan
banenaanbod
bankdeposito

Chronologie

16/7/2013 Verzending vraag
18/12/2013 Rappel
21/3/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9559 d.d. 16 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 5- 8618 waarbij de staatsecretaris voor de Bestrijding van de Sociale en Fiscale fraude naar u verwees voor het antwoord.

Criminelen werven steeds vaker werklozen op internet waarvan hun bankrekeningen worden gebruikt voor het witwassen van geld. Dat stalt de Nederlandse Fraudehelpdesk (FHD). De werkzoekenden gaan in op een aanbod waarbij duizenden euro's wordt geboden voor thuiswerken. Later worden de thuiswerkers gedwongen om hun bankrekening beschikbaar te stellen.

In 2012 kreeg de FHD 814 van dergelijke meldingen, in 2011 ging het nog om 178. De criminelen maken vaak gebruik van vacaturewebsites.

Ook de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zou worden gebruikt. In 17 van de meldingen in 2012 ging het om werkzoekenden die via het UWV op dergelijke vacatures stuitten. Het UWV laat weten dat de controle op de vacatures is verbeterd.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Heeft de geachte minister weet van gelijkaardige fraudegevallen in ons land en kan hij het aantal van deze gevallen van witwasfraude waarbij criminelen werkzoekenden misleiden via nepvacatures als zogenaamde thuiswerker? Kan hij het totaal aantal slachtoffers geven voor respectievelijk 2010, 2011 en 2012?

2) Is er ook bij ons sprake van een sterke toename en zo ja, kan de minister dit toelichten en aangeven welke preventieve maatregelen, al of niet in overleg met andere overheden en/of de vacaturesites werden getroffen? Zo neen, vreest hij dan niet dat het fenomeen ondergerapporteerd wordt?

3) Kan hij aangeven hoeveel organisatoren/adverteerders van dergelijke witwasschema's de laatste drie jaar en dit op jaarbasis in vervolging werden gesteld alsook en dit op jaarbasis voor de jaren 2010, 2011 en 2012 hoeveel van dit geld tijdig kon worden gedetecteerd en in beslag kon worden genomen?

4) Kan hij aangeven welke bedragen daadwerkelijk op jaarbasis voor respectievelijk 2010, 2011 en 2012 transiteerden via dergelijke rekeningen van werkzoekenden?

5) Waar kunnen gedupeerde werkzoekenden desgevallend terecht als zij merken dat zij gerekruteerd werden door witwassers?