Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11181

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 25 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Verzekeringsmaatschappijen - Psychische aandoening - Neurologische aandoening

chronische ziekte
ziekte van het zenuwstelsel
ziekteverzekering
verzekeringsmaatschappij

Chronologie

25/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11181 d.d. 25 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens de minister van Volksgezondheid behoort deze vraag tot de bevoegdheid van de minister van Economie (zie antwoord op de schriftelijke vraag 5-7212).

Organisaties van patiŽnten met myalgische encefalomyelitis (ME) en/of het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) stellen regelmatig aan de kaak dat verzekeringsmaatschappijen, tegen alle internationale beslissingen en classificaties in, steeds opnieuw deze aandoeningen onderbrengen bij de psychische ziekten. De reden daarvoor klinkt lapidair simpel: het kost hen dan veel minder. Het zijn de verzekeringsartsen die deze beslissingen nemen.

Hierover de volgende vragen.

1) Bevestigt de geachte minister dat de artsen in dienst van verzekeringsmaatschappijen systematische patiŽnten met de diagnose ME/CVS onderbrengen bij de categorie psychische aandoeningen?

2) Bevestigt hij dat deze classificatie strijdig is met de internationaal geldende afspraken (onder andere de World Health Organisation of WHO)?

3) Op welke wijze kan de geachte minister deze praktijk van verzekeringsmaatschappijen en hun artsen bestraffen en/of hen aanzetten tot correcte diagnoses?

4) Heeft hij hieromtrent al contact gehad met de verenigingen van patiŽnten met ME/CVS? Zo ja, met welk resultaat? Zo niet, vindt hij dit contact niet urgent en zal hij hieromtrent initiatief nemen?

5) Heeft hij hieromtrent al contact gehad met de verzekeringsmaatschappijen? Zo ja, met welk resultaat? Zo niet, vindt hij dit contact niet urgent en zal hij hieromtrent initiatief nemen?

6) Is het waar dat verzekeringsmaatschappijen weigeren om ME en CVS als neurologische aandoening te erkennen en ze rangschikken bij psychische ziekten?