Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8290

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 25 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen

officiŽle statistiek
staking
recht tot betogen
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

25/2/2013 Verzending vraag
22/3/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299

Vraag nr. 5-8290 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 21 februari 2013 hebben de vakbonden met een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot het bewaren van de koopkracht en tegen de loonstop. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging. Ondanks het feit dat het ging om een betoging, liet de NMBS toch weten dat er mogelijks stakingsacties zouden volgen.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van deze personen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd ophalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van deze personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van deze betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2013 :

1.a) Ik weet niet hoeveel personeelsleden van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie er hebben deelgenomen aan de betoging van 21 februari 2013 in Brussel.

b) De FOD Economie houdt geen bestand bij van de personeelsleden die aangesloten zijn bij een vakbond.

c) en d) De personeelsleden die aan de betoging hebben deelgenomen, hebben een dag verlof of recuperatieverlof genomen, uitgezonderd twee personeelsleden die van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om te staken.

2. a) en b) Zeven personeelsleden die niet de gewoonte hebben om op donderdag te telewerken, hebben daar op donderdag 21 februari 2013 gebruik van gemaakt. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat dit omwille van verkeersproblemen was.

3. De betoging heeft quasi geen productiviteitsverlies opgeleverd aangezien de personeelsleden die aan de betoging hebben deelgenomen verlof of recuperatieverlof hebben genomen, uitgezonderd twee personeelsleden die hebben gestaakt.

4. Neen

5.a) b) c) en d) Twee personeelsleden hebben van de betoging gebruik gemaakt om te staken en de duur van de staking zal niet betaald worden. De staking werd officieel erkend door de vakbonden.