Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8878

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 26 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

In beslag genomen vuurwerk - Opslagplaatsen - Controles - Volumes

vuurwerk
beslag op bezittingen
officiŽle statistiek

Chronologie

26/4/2013 Verzending vraag
21/5/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8878 d.d. 26 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mijn vragen aan de geachte minister :

1) Hoeveel burgeropslagplaatsen voor in beslag genomen vuurwerk worden thans gebruikt door het ministerie van Justitie?

2) Wanneer werden deze door uw dienst gecontroleerd gedurende de laatste vijf jaar?

3) Hoeveel ton in beslag genomen vuurwerk heeft uw departement kunnen controleren, gedurende de laatste vijf jaar?

Antwoord ontvangen op 21 mei 2013 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

1) Er worden momenteel elf burgeropslagplaatsen gebruikt voor het bewaren van in beslag genomen vuurwerk.

2) De controlediensten van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie voerden vijfendertig inspecties op het in beslag genomen vuurwerk uit op deze opslagplaatsen gedurende de laatste vijf jaar.

3) Gedurende de laatste vijf jaar hebben de springstoffeninspecteurs van de FOD Economie 155 ton bruto in beslag genomen vuurwerk gecontroleerd.