Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7784

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 17 januari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Bedrijfswagens - Aantallen - Gebruik - Evolutie

automobiel
officiële statistiek
bedrijfsvoertuig

Chronologie

17/1/2013Verzending vraag
7/2/2013Antwoord

Vraag nr. 5-7784 d.d. 17 januari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In België zouden volgens uiteenlopende cijfers 400 000 tot zelfs 600 000 bedrijfswagens rijden. Elke bron bevestigt dat ons land koploper binnen Europa is wat het aantal bedrijfswagens per capita betreft.

Een andere vaststelling is dat onze wegen alsmaar meer dichtslibben. Het hoge aantal bedrijfswagens in ons land is hier zeker niet vreemd aan. Het bezit van een bedrijfswagen zet daarenboven bijna automatisch aan tot onlogisch mobiliteitsgebruik. Iemand die een bedrijfswagen heeft, zou namelijk gek zijn om met het openbaar vervoer naar het werk te komen en de wagen enkel in het weekend te gebruiken.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1) Wat is het totaal aantal voertuigen waarvoor bedrijven in ons land in 2011 afschrijvingen of leasingcontracten in hun lopende jaarrekening hadden ? Wat is de evolutie van dit aantal van 2007 tot 2011 ?

2) Wat is het totaal aantal personenwagens waarvoor bedrijven in ons land in 2011 afschrijvingen of leasingcontracten in hun lopende rekening hadden ? Wat is de evolutie van dit aantal van 2007 tot 2011 ?

3. Wat is het totaal aantal bedrijfswagens die ook voor privédoeleinden gebruikt worden in 2011 ? Wat is de evolutie van dit aantal van 2007 tot 2011 ? Hoe groot is het gemiddelde percentage dat vermeld wordt in het kader van privégebruik voor het ganse bedrijfswagenpark in 2011 ?

Antwoord ontvangen op 7 februari 2013 :

1) en 2) Mijn administratie beschikt niet over de cijfers van de jaarrekeningen. Deze kunnen geraadpleegd worden bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, www.nbb.be. Mijn administratie beschikt echter wel over cijfers over bedrijfsvoertuigen, hier gedefinieerd als voertuigen ingeschreven door een bedrijf op het ondernemingsnummer (in tegenstelling tot een inschrijving door een particulier op zijn/haar rijksregisternummer).

Het geachte lid vindt hierbij een tabel met het totale aantal voertuigen ingeschreven op een ondernemingsnummer, opgesplitst naar aard van het voertuig. Een grafiek geeft de evolutie weer van het aantal personenwagens ingeschreven op een ondernemingsnummer.

aantal voertuigen  ingeschreven  op een ondernemingsnummer


2007

2008

2009

2010

2011

personenwagen

684.516

735.295

756.552

775.836

818.879

bus-autocar

13.676

14.360

14.719

14.965

14.923

voertuig goederenvervoer

328.867

343.747

351.270

358.731

373.550

trekker

38.772

39.934

38.459

37.836

38.086

landbouwtrekker

16.588

17.822

19.112

20.190

21.524

speciaal voertuig

29.221

30.481

31.769

32.551

33.764

moto

18.243

20.352

22.128

24.019

26.437


1.129.883

1.201.991

1.234.009

1.264.128

1.327.163

3) Deze cijfers laten niet toe een onderscheid te maken tussen bedrijfswagens die al dan niet voor privédoeleinden worden gebruikt. De tabel hieronder geeft dan ook niet deze opsplitsing weer. Ze toont hoeveel procent van elke categorie voertuigen in het totale wagenpark van België bedrijfswagens zijn, zoals hierboven gedefinieerd.

% voertuigen  ingeschreven  op een ondernemingsnummer


2007

2008

2009

2010

2011

personenwagen

13,6

14,3

14,6

14,7

15,1

bus-autocar

88,4

89,8

91,6

92,2

92,7

voertuig goederenvervoer

51,2

51,9

51,9

51,9

52,3

trekker

80,7

81,3

81,1

81,1

81,3

landbouwtrekker

9,6

10,2

10,8

11,3

11,9

speciaal voertuig

49,0

50,3

51,5

52,4

53,3

moto

4,9

5,2

5,5

5,7

6,1


17,8

18,5

18,8

18,9

19,3