S. 5-13 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet
Francis Delpérée    Johan Vande Lanotte   

herziening van de grondwet
terminologie
institutionele hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-13/1 5-13/1 (PDF) Herziening van de grondwet 29/7/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/7/2010   Indiening Doc. 5-13/1 5-13/1 (PDF)
29/7/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
29/7/2010   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving