Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9760

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 8 augustus 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Wereldwijde piraterij - Verschuiving van het brandpunt - West-Afrika - Cijfers voor schepen onder Belgische vlag - Aanpassing van het koninklijk besluit - Reactie van de Verenigde Naties

piraterij
West-Afrika

Chronologie

8/8/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9760 d.d. 8 augustus 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een rapport van het International Maritime Bureau (IMB) is het brandpunt van de wereldwijde piraterij verschoven van de kust van SomaliŰ naar de kust van West-Afrika.

Piraterij in West-Afrika is geen nieuw fenomeen. Al jaren wordt de Nigerdelta onveilig gemaakt door kapers, als deel van het geweld rond de olie-industrie in de regio. Hoewel het geweld oorspronkelijk een politiek karakter had, verschenen na de piek van het conflict in 2009 meer en meer criminele organisaties op het toneel.

Vanwege de regering en de internationale gemeenschap kwam er weinig reactie op deze kapingen en diefstallen. Volgens schattingen van de lokale regeringen zijn er gemiddeld vijftien aanvallen per maand. IMB spreekt over 50 aanvallen per jaar, maar meent dat het ware cijfer - inclusief niet gerapporteerde aanvallen - dubbel zo hoog kan liggen. De aanvallen stijgen niet enkel in frequentie, maar breiden zich ook geografisch uit. Hoewel de meeste aanvallen nog steeds in de wateren van Nigeria voorkomen, wordt ook een stijgende activiteit aan de kusten van andere West-Afrikaanse landen gemeld. Dit valt samen met de expansie van de olie-industrie in de regio, waardoor nu ook in deze landen aantrekkelijke doelwitten voor piraterij zijn.

Hierover aan u de volgende vragen.

1) a) Zijn er cijfers bekend van trafieken van schepen onder Belgische vlag in de West-Afrikaanse regio? Zo ja, graag een overzicht van de laatste vijf jaar.

b) Zijn er cijfers bekend van schepen onder Belgische vlag die het slachtoffer geworden zijn van piraterij in de wateren voor West-Afrika? Zo ja, graag een overzicht van de laatste vijf jaar.

2) Op 21 december 2012 keurde de Senaat de wet betreffende de strijd tegen maritieme piraterij goed. Artikel 3 van de wet bepaalt dat de private beveiliging enkel kan in bepaalde zeegebieden vastgesteld door een koninklijk besluit (KB). Op 11 februari 2013 werd dit uitvoeringsbesluit een feit. Artikel 1 ervan stelt: "De zeegebieden bedoeld door artikel 3 van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij worden bepaald als volgt: het zeegebied begrensd door Suez en de Straat van Hormuz in het noorden, 10║ Z.B. en 78║ O.L."

Wordt het KB dat de co÷rdinaten van het werkingsgebied bepaalt aangepast, aangezien het brandpunt van de wereldwijde piraterij verschoven is van de kust van SomaliŰ naar de kust van West-Afrika? Zo niet, wat is hiervoor de reden?

3) Vanwege de regering en de internationale gemeenschap kwam er weinig reactie op deze kapingen en diefstallen. Is het u bekend of de Verenigde Naties acties zal ondernemen om de West-Afrikaanse kust te beschermen tegen piraterij?