Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10158

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 22 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Verenigde Naties - World Intellectual Property Organisation - Verdrag - "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" - Aanpassingen - Gevolgen

intellectuele eigendom
auteursrecht
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
lichamelijk gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

22/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10158 d.d. 22 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het World Intellectual Property Organisation (WIPO), een agentschap van de Verenigde Naties, keurde op 27 juni jl. het verdrag "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" (roepnaam Marrakesh Treaty) goed. Dit verdrag beoogt een verruimde toegankelijkheid voor mensen met een leesbeperking, met daarbij respect voor de internationale auteursrechten. Voor de werkelijke toepassing van dit verdrag is een snelle behandeling en goedkeuring door zoveel mogelijk landen erg belangrijk. In BelgiŽ zijn er daarvoor aanpassingen van de federale auteurswet noodzakelijk.

Hierover de volgende vragen.

1) Deelt de geachte minister mijn voorstel om het verdrag "Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled" van het WIPO/UNO zo snel mogelijk goed te keuren?

2) Welke aanpassingen van de federale auteurswet zijn noodzakelijk om de Marrakesh Treaty door BelgiŽ te laten ratificeren?

3) Welke tijdspad voorziet de geachte minister om deze noodzakelijke aanpassingen door te voeren? Voorziet hij hierbij specifieke problemen of hinderpalen? Zo ja, welke en waarom?

4) Zal hij hieromtrent contact opnemen met zijn collega van Buitenlandse Zaken om het proces van ratificatie en toepassing zo snel mogelijk te laten verlopen?