Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10238

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 25 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Marien Ruimtelijk Plan - Windmolenparken - Toerisme en recreatie

Noordzee
marien milieu
plezierboot
toerisme
windenergie

Chronologie

25/10/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10238 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan lezen we dat pleziervaarten naar de windmolenparken mogelijk zijn en dat het een interessante locatie is voor duikers wegens de specifieke fauna en flora.

In het koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid van 11 april 2012 staat:

Art. 3 vanaf de exploitatiefase wordt een veiligheidszone van vijfhonderd meter ingesteld rondom kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden, gemeten vanaf elk punt van de buitengrens ervan.

Art. 5. De toegang tot de in artikel 3 bedoelde veiligheidszone is verboden.

Hierover aan u de volgende vraag : worden de veiligheidsvoorschriften in dit koninklijk besluit opgeheven voor pleziervaartuigen en (recreatieve) duikers?