Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5467

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 1 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Criminaliteit - Bankkaarten - Skimmen - 3D-printers - Preventie - Overleg banksector

elektronische bankhandeling
elektronisch betaalmiddel
toegepaste informatica
computerpiraterij
printer
3D-printen

Chronologie

1/2/2012 Verzending vraag
30/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5467 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het eerder antwoord van de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn Steven Vanackere op mijn schriftelijke vraag 5-4968 die aangaf dat u bevoegd bent om deze vraag te beantwoorden.

Het skimmen van pinautomaten en pinpads is lastiger om te detecteren omdat de hackers gebruik maken van een 3D-printer. Skimmers zetten skimapparatuur, waarmee de magnetische strip van de kaart wordt uitgelezen, op apparaten waar een pinpas doorheen wordt gehaald. Deze opzetstukjes lijken erg veel op de echte, originele kaartgleuven. Voorheen was het lastig voor skimmers om deze lezers na te maken, gelet op vorm en kleur. Met de komst van de 3D-printers wordt dat heel gemakkelijk en is de nepvariant niet meer van het origineel te onderscheiden. 3D-printers kosten al gauw ruim 1000 euro. Daarom wijken bedrijven en particulieren uit naar organisaties die over meerdere printers beschikken en het model kunnen produceren.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Kan hij aangeven hoeveel gevallen van skimming van bankkaarten respectievelijk de laatste drie jaar plaatsvonden? Kan dit worden toegelicht?

2) Op hoeveel wordt de totale schade begroot voor de Belgische banken en de burgers tengevolge het skimmen?

3) Heeft de politie weet van deze verbeterde methode om te skimmen waarbij de onderdelen van de bankautomaat perfect worden nagemaakt door de skimmers met behulp van 3D-printers?

4) Werd hieromtrent reeds overlegt met de banksector en dit met het oog op preventie gezien de consument bijna niet meer het onderscheid kan maken tussen echte en valse gleuven aan een bankautomaat en er dus een verhoogd risico kan zijn? Kan hij dit uitvoerig toelichten?

5) Welke andere maatregelen acht de geachte minister opportuun?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2012 :

1 & 2) Febelfin deelt mee dat ook in België de skimming (schade) escaleerde in de periode 2008-2010. Sinds 17 januari 2011 blokkeren 23 Belgische banken echter het gebruik van de Maestro debetkaart buiten Europa (de kaarthouder kan deze uiteraard tijdelijk laten deblokkeren). Sindsdien zijn het aantal skimming gevallen en de schade drastisch gedaald.

Volgende tabel geeft deze evolutie weer : 

 

2008

2009

2010

2011

skimming gevallen

244

442

1.720

75

Skimming schade evolutie

 

200,00%

300,00%

-94,00%

Er vindt praktisch geen skimming plaats van kredietkaarten omdat ze in België en in Europa zeer weinig worden gebruikt om geldafhalingen aan geldautomaten te doen.  

3) Dit betreft een politieaangelegenheid en valt dus onder het bevoegdheidsdomein van mijn collega van Binnenlandse Zaken. 

4 & 5) Febelfin deelt mee dat de fraude met geskimde kaarten meestal plaatsvindt buiten Europa omdat daar de meeste geldautomaten en betaalterminals nog niet met de (quasi niet fraudeerbare) chip werken maar met de magnetische piste. Bijgevolg hebben 23 banken in België sinds 17 januari 2011 het gebruik van de Maestro debetkaart buiten Europa geblokkeerd (de kaarthouder kan deze uiteraard tijdelijk laten deblokkeren).

Anti-skimming beveiliging op geldautomaten (zoals toegepast in sommige andere landen) werd niet weerhouden omdat dergelijke technologie kan worden omzeild en criminelen hun werkterrein riskeren te verleggen naar andere terreinen (onbewaakte betaalautomaten en betaalautomaten in winkels en betaalautomaten in stations).

Geskimde Belgische Maestro debetkaarten kunnen dus (praktisch) niet worden misbruikt,  zodat 3D printers hier dus geen veiligheidsprobleem impliceren.