Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11184

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 25 februari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Telefonieonderzoek in BelgiŽ - Kostprijs - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Studie - Evolutie

telefoon- en briefgeheim
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
algemene kosten

Chronologie

25/2/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-11184 d.d. 25 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit de werkzaamheden in de werkgroep mensenhandel in de Senaat bleek dat een telefonieonderzoek in BelgiŽ veel te duur uitvalt (in vergelijking met het buitenland). De Belgische telefoonmaatschappijen verrijken zich ten koste van de Belgische Staat. Nochtans blijken deze telefonieonderzoeken belangrijke en essentiŽle onderzoekstechnieken, bijvoorbeeld in de dossiers over mensenhandel. De hoge kostprijs beperkt uiteraard dit soort onderzoeken.

Ik ondervroeg de minister van Justitie hierover en over een vergelijking met wat dit in de buurlanden kost. Zij verwees naar een studie van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) die momenteel wordt afgerond. Het BIPT werd gelast met het berekenen van een objectief en beargumenteerd tarief.

Hierover de volgende vragen

1) Wat was de exacte opzet van de studie van het BIPT? Is deze reeds afgerond en met welk resultaat? Kan de geachte minister mij eventueel enkele voorlopige resultaten bezorgen?

2) Wat zijn de huidige tarieven voor een telefonieonderzoek in BelgiŽ? Hoe zijn deze de afgelopen vijf jaar geŽvolueerd? Wordt de prijsverlaging die de geachte minister in 2013 per koninklijk besluit heeft doorgevoerd aangevochten door de bedrijven?

3) Hoe verklaart de geachte minister dat de telecomoperatoren jarenlang te veel hebben aangerekend voor deze belangrijke maatschappelijke dienstverlening? Ging het hier om buitensporig winstbejag? Kan men dit terugvorderen of vervolgen (schuldig verzuim, belemmering van rechtsgang, oplichterij, fraude,Ö) ? Zo niet, verwacht hij een geste van de sector om dit jarenlange misbruik te compenseren?