Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6187

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 4 mei 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Belgische handelsschepen - Piraterij - Gewapende private bewakingsfirma's

piraterij
koopvaardijvloot
beveiliging en bewaking
veiligheid op zee
vuurwapen

Chronologie

4/5/2012Verzending vraag
1/6/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6188

Vraag nr. 5-6187 d.d. 4 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Piraterij blijft een groot probleem voor de oostkust van Afrika. In 2011 zijn er 299 aanvallen geregistreerd, waarvan 25% tegen op schepen onder een Europese vlag.

Steeds meer westerse landen - onder meer Noorwegen, Denemarken, Luxemburg, Spanje, Italië, Cyprus en Malta - geven scheepseigenaars de toelating om te beslissen of ze op dit gevaarlijke traject "gewapende private bewakingsdiensten" (private armed guards - PAG) aan boord nemen. Met succes: schepen met PAG's aan boord worden niet meer of minder aangevallen door piraten. Zij weten immers perfect welke vlaggen wapens aan boord toestaan.

De Belgische reders dringen al maanden aan op een gelijkaardige regeling. De redenen daarvoor liggen voor de hand. De verhoogde beveiliging bij anderen verhoogt immers het risico voor onze schepen, waardoor Belgische schepen een geliefkoosd doelwit dreigen te worden. Naast de veiligheid van de bemanning, die prioritair is, mag nog een andere factor niet uit het oog worden verloren: rederijen worden steeds vaker door klanten onder druk gezet om uit te vlaggen naar landen die wel gewapende privébeveiliging toestaan.

Mijn vragen:

1) In februari deed minister Vande Lanotte de toezegging dat hij de legalisering van wapens aan boord van Belgische handelsschepen op de eerstkomende ministerraad zou verdedigen. Is dat ondertussen gebeurd?

2) Bestaat er binnen de regering een akkoord over het toestaan van gewapende private bewakingsdiensten aan boord van Belgische handelsschepen?

3) Wanneer mogen we een concreet wetgevend initiatief/wetsontwerp verwachten?

Antwoord ontvangen op 1 juni 2012 :

  1. Bij het verder voorbereiden van het dossier met het oog op het voorleggen ervan aan de ministerraad is gebleken dat op beleidsniveau de verschillende betrokken leden van de regering er mee kunnen instemmen dat gepaste regelgeving wordt ontwikkeld om het beveiligen tegen piraat aanvallen van schepen die de Belgische vlag voeren door private gewapende bewakingsdiensten te legaliseren.

    Om evenwel efficiënter te werk te gaan, en uiteindelijk sneller tot het beoogde eindresultaat te komen heb ik ervoor geopteerd de voorstellen voor die regelgeving eerst volledig uit te werken en dan het volledig dossier inclusief die wetgevende voorstellen aan de ministerraad voor te leggen en aldaar te verdedigen.

  2. Beleidsmatig zijn de leden van de regering het ermee eens dat het nodige moet worden ondernomen om het beveiligen van schepen die de Belgische vlag voeren door gewapende private bewakings- bedrijven, naast de mogelijkheid tot het inzetten van militaire beveiligteams aan boord, op legale wijze mogelijk te maken.

  3. Een interdepartementale ambtelijke werkgroep die daartoe werd samen gesteld, werkt met hoge prioriteit aan het zorgvuldig ontwikkelen van de nodige teksten.

    Er wordt voorop gesteld uitgewerkte voorstellen klaar te hebben nog voor het zomerreces.