Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7089

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 24 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Niet ingediende jaarrekeningen van vennootschappen - Nationale Bank - Stand van zaken

centrale bank
officiŽle statistiek
balans

Chronologie

24/9/2012 Verzending vraag
29/10/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-7089 d.d. 24 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vennootschappen zijn verplicht om hun jaarrekeningen bij de Nationale Bank neer te leggen.

Kan u mij voor de periode 2007-2011 meedelen, telkens opgesplitst per gewest en op jaarbasis:

1) hoeveel vennootschappen deze verplichting hebben;

2) hoeveel vennootschappen deze verplichting in de respectieve jaren niet nakwamen;

3) hoeveel vennootschappen deze verplichtingen twee jaar op rij niet nakwamen;

4) hoeveel vennootschappen deze verplichting vijf jaar op rij niet nakwamen;

5) hoeveel vennootschappen deze verplichting nooit zijn nagekomen.

Antwoord ontvangen op 29 oktober 2012 :

Ik heb aan de Nationale Bank van België gevraagd om mij de gegevens betreffende deze vragen over te maken. Deze gegevens zullen aan het geachte lid worden overgemaakt eens ik deze ontvangen heb.