Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6140

van François Bellot (MR) d.d. 26 april 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

De ongevraagde telefonische verkoop

teleshopping
telefoon
handelsregelingen
bescherming van de consument

Chronologie

26/4/2012 Verzending vraag
29/5/2012 Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1773

Vraag nr. 5-6140 d.d. 26 april 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het fenomeen van de commerciële activiteiten via elektronische communicatiemiddelen (telefoon, sms, fax, e-mail,...) is wijdverbreid en welbekend bij de consument, die er dagelijks mee wordt geconfronteerd.

De Belg is bijzonder geïrriteerd door de ongevraagde telefonische verkoop. Steeds meer burgers vragen Belgacom immers om een geheim telefoonnummer om niet langer gestoord te worden door allerhande televerkopers.

Een ander middel om zich te wapenen tegen dit soort verkoop is de inschrijving op de Robinson Phone-lijst om te laten weten dat men dat soort reclame niet wenst te ontvangen. Deze lijst is echter lang geen wondermiddel: slechts vierhonderdvijftig ondernemingen - namelijk de ondernemingen die lid zijn van de “Belgian Direct Marketing Association” - doen eraan mee en stemmen er dus mee in om de consumenten die op de lijst staan niet telefonisch te benaderen. De andere ondernemingen zijn niet gehouden het Robinson-reglement toe te passen.

Uw voorganger heeft meermaals een wijziging aangekondigd van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde de consument beter te beschermen.

Volgens de informatie in de pers wil men met de beoogde hervorming de telefoonmaatschappijen verplichten een lijst bij te houden van de personen die niet meer lastiggevallen willen worden en de televerkoopbedrijven verplichten de telefoonmaatschappijen de lijsten te bezorgen van de nummers die ze willen gebruiken. Die maatschappijen moeten dan de consumenten schrappen die gevraagd hebben niet meer te worden lastiggevallen.

1) Welke maatregelen overweegt u om de ongevraagde telefonische verkoop een halt toe te roepen? Is de door uw voorganger aangekondigde hervorming nog actueel? Kunt u mij meer details geven over de inhoud ervan?

2) Maken deze maatregelen deel uit van de omzetting van het derde telecompakket? Hoever staat de regering met de redactie van de teksten? Wanneer kan het Parlement ze analyseren? Hoe heeft België gereageerd op het gemotiveerde advies van de Europese Commissie van 24 november 2011 daaromtrent?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2012 :

1) Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie werd ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers op 5 april laatsleden Op 9 mei is de bespreking ervan aangevat in de Commissie “Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven”.

2) De maatregelen over de direct marketing kaderen inderdaad in de omzetting van het derde Telecompakket. In reactie op de ingebrekestelling door de Europese Commissie van 24 november 2011 heeft België om uitstel gevraagd, dat op zijn beurt door de Commissie werd toegekend tot 31 januari 2012. Per brief van 17 januari 2012 heb ik andermaal omstandig gemotiveerd uitstel gevraagd tot 25 april 2012.