Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5524

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 6 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Federale Overheidsdienst Economie - Rekenhof - Niet-gepaste bestelbons

ministerie
begrotingsuitgave
Rekenhof (BelgiŽ)
begrotingscontrole

Chronologie

6/2/2012Verzending vraag
1/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5524 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft opgemerkt dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie om budgettaire redenen bewust uitgaven aan niet-gepaste bestelbons heeft gekoppeld. Het gaat hier klaarblijkelijk niet om vergissingen.

1) Om welke bedragen gaat het hierbij?

2) Wat waren de "budgettaire redenen" die werden ingeroepen om de handelswijze te verantwoorden?

3) Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om een herhaling van dergelijke onterechte koppelingen te voorkomen?

Antwoord ontvangen op 1 maart 2012 :

  1. De opmerking van het Rekenhof betreffende een aanrekening op ongeschikte bestelbonnen verwijst slechts naar drie facturen in het kader van het Europees voorzitterschap en voor een totaal bedrag van 72 865,06 euro. Om te kunnen waarborgen dat de onbetwistbare bedragen aan de leveranciers worden betaald, werden die boekhoudkundige documenten op bestelbonnen betaald die aanvankelijk niet werden voorzien maar waarvan de budgettaire en boekhoudkundige aanrekeningen wel nageleefd werden.

  2. Eind januari 2011 bleek dat uit drie ontvangen facturen dat er meer prestaties waren geleverd dan initieel voorzien ingevolge bijkomende opdrachten en bestellingen geplaatst tijdens de uitvoering. Aangezien die ontvangen facturen vereffend moesten worden ten laste van de begroting 2010 zijn de meerprestaties aangerekend op een vastlegging genomen op dezelfde basisallocatie waar er nog een marge was omdat de initiële raming te hoog was.

  3. De stafdienst Budget en Beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst (FOD) heeft er iedere directie aan herinnerd dat ze meerkosten moeten melden onmiddellijk bij of net na het ontstaan ervan opdat de nodige schikkingen kunnen worden getroffen.

    Aangezien het hier gaat om een eenmalige fout bij de behandeling van facturen in het kader van het Europees voorzitterschap volstaat deze herinnering als beheersmaatregel.