Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5468

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 1 februari 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving - Bankautomaten - Winkelautomaten - Samenwerkingsovereenkomsten

elektronische bankhandeling
elektronisch betaalmiddel
computerpiraterij
diefstal
georganiseerde misdaad

Chronologie

1/2/2012 Verzending vraag
30/3/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-5468 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het eerder antwoord van de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn Steven Vanackere op mijn schriftelijke vraag 5-5079 die aangaf dat u bevoegd bent om deze vraag te beantwoorden.

De schade als gevolg van fraude met bankkaarten, het zogenoemde "skimmen", is in Nederland blijkens recente cijfers in 2009 opgelopen tot 36 miljoen euro.

Doordat banken hun geldautomaten beter zijn gaan beveiligen hebben de criminelen hun werkterrein naar betaalautomaten in winkels verlegd. De laatste trend is fraude bij onbemande betaalautomaten, zoals deze in de treinstations.

Qua dadergroepen blijken vooral Roemeense bendes hierin gespecialiseerd te zijn.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe reageert u op de Nederlandse cijfers wat betreft skimming en kan u aangeven hoeveel de totale schade bedroeg in ons land wat betreft skimming en dit respectievelijk wat betreft 2008, 2009 en 2010? Kan u deze cijfers duiden?

2) Hoeveel gevallen van skimmen gebeurden op jaarbasis respectievelijk wat betreft de jaren 2008, 2009 en 2010? Kan u deze cijfers duiden?

3) Kan u bevestigen dat de daders net zoals in Nederland ook in ons land hun werkterrein hebben verlegd en heden vooral kaarten skimmen via onbewaakte betaalautomaten en betaalautomaten in winkels en betaalautomaten in stations? Kan u concreet toelichten welke stappen werden ondernomen om dit probleem in te dijken?

4) Wordt er met banken en andere private instellingen en winkeliers samengewerkt om skimmen te voorkomen? Zo ja, op welke manier?

5) Wordt er in Europees verband actie ondernomen tegen dit verschijnsel? Zo ja, hoe en welke resultaten werden reeds geboekt?

6) Zijn er tussen ons land en in het bijzonder RoemeniŽ en Rusland justitiŽle samenwerkingsverbanden en/of opsporingafspraken en uitleveringsverdragen om de specifieke dadergroepen daadwerkelijk te vervolgen? Zo ja, kan u dit toelichten en aangeven hoeveel daders respectievelijk in 2008, 2009 en 2010 werden veroordeeld?

Antwoord ontvangen op 30 maart 2012 :

1 & 2) Febelfin deelt mee dat ook in België de skimming (schade) in de periode 2008 - 2010 escaleerde. Sinds 17 januari 2011 blokkeren 23 Belgische banken echter het gebruik van de Maestro debetkaart buiten Europa (de kaarthouder kan deze uiteraard tijdelijk laten deblokkeren). Sindsdien zijn het aantal skimming gevallen en de schade drastisch gedaald. 

Volgende tabel geeft deze evolutie weer : 

 

2008

2009

2010

2011

skimming gevallen

244

442

1 720

75

Skimming schade evolutie

 

+200%

+300%

-94%

Er vindt praktisch geen skimming plaats van kredietkaarten omdat ze in België en in Europa zeer weinig worden gebruikt om geldafhalingen aan geldautomaten te doen.  

3 & 4) Febelfin deelt mee dat de Belgische banksector anti-skimming beveiliging op geldautomaten (zoals toegepast in sommige andere landen) niet heeft weerhouden omdat dergelijke technologie in bepaalde gevallen al wordt omzeild en criminelen hun werkterrein riskeren te verleggen naar andere terreinen (onbewaakte betaalautomaten en betaalautomaten in winkels en betaalautomaten in tankstations).

De beveiligingsmaatregel die sinds 17 januari 2011 door 23 banken in België werd getroffen, namelijk blokkering van Maestro debetkaart buiten Europa, verhindert de fraude met geskimde kaarten. Dergelijke fraude vindt meestal plaats buiten Europa omdat daar de meeste geldautomaten en betaalterminals nog niet met de (quasi niet fraudeerbare) chip werken maar met de magnetische piste.

Skimmen via onbewaakte betaalautomaten en betaalautomaten in winkels en betaalautomaten in tankstations van Belgische Maestro debetkaarten heeft dus geen zin omdat men de geskimde kaarten niet kan misbruiken buiten Europa. 

5) De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in haar zevende vooruitgangsrapport over SEPA van 22 oktober 2010 een volledig hoofdstuk (3.4) gewijd aan de escalerende problematiek over veilig betaalkaart verrichtingen. Om het hoofd te bieden aan de in opmars zijnde kaartfraude, oppert de Europese Centrale Bank om over te stappen naar betaalkaarten met enkel een chip en zonder magnetische piste.

De ECB stelt vast in het besluit van haar artikel “Towards an integrated European card payments market” in haar Monthly Bulletin van januari 2012 dat de Europese banksector een belangrijke stap heeft genomen met haar beslissing om te migreren naar betaalkaarten met chip.  

6) Dit valt onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Justitie.