Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10078

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 10 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Branddekens - Vet- en oliebranden - Normen - Conformiteit - Stichting Brandwonden

bescherming van de consument
ongeval thuis
brandbestrijding
gebrekkig product
veiligheid van het product

Chronologie

10/10/2013 Verzending vraag
11/2/2014 Rappel
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10078 d.d. 10 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In verschillende Belgische winkelketens worden naast duurdere en veilige blusdekens ook goedkope blusdekens verkocht. Het merendeel daarvan is niet veilig, zo blijkt uit een recent onderzoek van de Stichting Brandwonden. Uit een test van de Federale Overheidsdienst Economie van 2009 blijkt dat 12 van de 15 geteste producten de Europese norm niet haalt. Voorts zijn 9 op de 15 niet conform de markeringen.

Uit een bevraging door de Stichting Brandwonden bij 500 Belgen blijkt dat 92 procent van de Belgen een branddeken koopt om een brandende friteuse te doven. Voorts blijkt dat 84 procent niet controleert of het wel geschikt is voor vet- en oliebranden.

De organisatie benadrukt dat alleen branddekens met de vermelding "BSEN1869 CERTIFIED" geschikt zijn voor vet- en oliebranden.

Ik had dan ook volgende vragen:

1) Hoe reageert de minister op dit onderzoek?

2) Kan hij gedetailleerd weergeven en dit respectievelijk voor de laatste drie jaar hoeveel keer op jaarbasis branddekens niet conform de markering waren? Kan de minister aangeven wat er vervolgens met deze bevindingen werd gedaan?

3) Vereisen de onrustwekkende vaststellingen rond de branddekens nadere maatregelen inzake controle en regelgeving ? Zo ja, kan dit worden toegelicht? Zo neen, waarom niet?

4) Veel burgers menen terecht dat een branddeken kan worden gebruikt om vet- en oliebranden te doven, maar enkel de branddekens met de vermelding "BSEN1869 CERTIFIED" kunnen dit daadwerkelijk. Het lijkt me aangewezen ofwel strengere normen op te leggen, ofwel zeer zichtbaar aan te geven dat de branddekens die deze norm niet hebben niet kunnen dienen om vetten en oliebranden uit te doven. Kan de minister duidelijk aangeven wat hij desgevallend al of niet hieromtrent zal doen?