Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7434

van Christie Morreale (PS) d.d. 30 november 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Betalende sms-diensten - Misbruiken - Onderzoek van Test-Aankoop - Eisen - Strengere regels

onlinegame
digitaal spel
mobiele telefoon
communicatietarief
bescherming van de consument
speelautomaat
mobiele communicatie

Chronologie

30/11/2012 Verzending vraag
13/3/2013 Dossier gesloten

Vraag nr. 5-7434 d.d. 30 november 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 24 april 2012 stelde ik de minister een vraag om uitleg over ongevraagde betalende sms-berichten met betrekking tot diensten en spelletjes via sms (vraag om uitleg nr. 5-2126, Handelingen 5-145 COM van 24 april 2012 p. 26). Hij kondigde toen tegen begin 2013 een jaarverslag aan om te evalueren wat de ethische commissie, die werd opgericht om problemen in verband met die diensten te behandelen, heeft gepresteerd en wat er nog meer moet gebeuren.

Op 28 augustus 2012 publiceerde de consumentenvereniging Test-Ankoop een communiqué over haar onderzoek met betrekking tot al te dure sms-diensten. Met dit onderzoek wilde de vereniging nagaan of aanbieders van betalende sms-diensten de regels van de ethische code, die sinds 2011 van kracht is, naleven. Blijkbaar zou geen enkele van de geteste diensten de ethische code volledig naleven en zou 80% van de sms-diensten niet alle verplichte informatie geven, en nalaten om hun contactgegevens te vermelden, zodat het voor de gebruiker onmogelijk is om daarover een klacht in te dienen bij de aanbieder.

Test-Aankoop hekelt ook dat de gsm-providers de ogen sluiten voor de illegale praktijken van aanbieders van sms-diensten.

In het communiqué vraagt Test-Aankoop dan ook dat alle sms-diensten die de ethische code overtreden, gebannen zouden worden en dat het ethisch comité controles zou uitvoeren in deze sector. De vereniging bepleit ook een aantal bijkomende maatregelen, zoals het verbod op het aanrekenen van kosten voor ontvangen sms-berichten, wat ik al gesuggereerd had tijdens mijn vraagstelling in de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden, en de mogelijkheid om een eenmalige betaling op te leggen voor alle te ontvangen sms-berichten om onaangename verrassingen te vermijden.

1) Heeft de minister het lijstje van eisen van Test-Aankoop al onderzocht?

2) Denkt hij dat deze strengere regels binnenkort kunnen worden opgelegd?