Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8655

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 28 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Online aankopen - Betalingen - Klachten - Overzicht

officiŽle statistiek
teleshopping
elektronische handel

Chronologie

28/3/2013 Verzending vraag
7/5/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8655 d.d. 28 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Hoewel het aantal online aankopen in BelgiŽ jaarlijks stijgt, blijven we in vergelijking met onze buurlanden duidelijk achterop hollen. Zo heeft de helft van de Belgische bevolking nog nooit iets online aangekocht. De reden daarvan is dat de consument zich zorgen maakt over de veiligheid van het online betalen en dat hij een product voor aankoop wenst te kunnen zien of uit te testen. Bovendien is hij bang om persoonlijke gegevens vrij te geven.

Ik had dan ook graag de volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister:

1) Hoeveel klachten heeft de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie ontvangen over aankopen via het internet?

2) Worden deze klachten opgedeeld in bepaalde categorieŽn? Zo ja, welke?

3) In hoeveel gevallen werd er een positief gevolg gegeven aan een klacht, waardoor de FOD Economie onderzoek deed of optrad?

Antwoord ontvangen op 7 mei 2013 :

In verband met bovenvermelde vraag kan ik het geachte lid de volgende inlichtingen meedelen:

1) In 2012 heeft de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) van de Federale Overheidsdienst Economie, Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), Middenstand en Energie 2 388 meldingen ontvangen betreffende e-commerce als verkoopmethode.

2) De indeling gebeurt overeenkomstig de aanbeveling van de Europese Commissie van 12 mei 2010 inzake het gebruik van een geharmoniseerde methode voor de indeling en rapportage van consumentenklachten en –vragen. Die categorieën worden georganiseerd in functie van:

3) De missie van de enquêteurs van de ADCB bestaat er niet alleen in individuele consumentengeschillen op te lossen, maar wel een einde te maken aan inbreuken in het kader van een administratieve aanpak van ordehandhaving. De statistieken betreffende de resultaten van de onderzoeken hangen dus niet samen met de klachten van de consumenten, maar wel met de kwalificaties van inbreuken die de onderzoekers zelf vaststellen in hun hoedanigheid van gemachtigd agent, met name op basis van informatie afkomstig van de consumenten. Het is dus mogelijk dat één enkele klacht aanleiding geeft tot de vaststelling van meerdere inbreuken die niet door de consument werden gesignaleerd, of dat één inbreuk wordt weerhouden op basis van dezelfde feiten, gemeld door een groot aantal consumenten.