Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6540

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 21 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Beheerder domeinnaam ".be" - DNS.be - Nationalisering - Preventieve campagnes e-commerce - Veilige internetdiensten - Budget

nationalisering
internetadres
bewustmaking van de burgers
elektronische handel
computercriminaliteit

Chronologie

21/6/2012 Verzending vraag
27/7/2012 Antwoord

Vraag nr. 5-6540 d.d. 21 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verneem met verbazing via diverse media dat u plannen heeft om DNS.be, de beheerder van het topleveldomein ".be", te nationaliseren en onder de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Economie te brengen. Via de programmawet had u een amendement op het oog dat aangaf dat de bijdragen die worden gevraagd voor het registreren van een internetdomeinnaam zouden worden gebruikt door overheidsinstanties voor het organiseren van preventieve campagnes inzake e-commerce en veilige internetdiensten.

DNS.be is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht door de sectororganisatie Agoria, de gebruikersgroep BELTUG, de vereniging van internet dienstenleveranciers ISPA en professor Pierre Verbaeten van de KU Leuven. DNS.be registreerde al meer dan 1,2 miljoen ".be"-domeinnamen. Uw woordvoerder verwees naar de discussie binnen de Europese Commissie die wil dat ".eu"-domeinnamen zich beperken tot Europese burgers en bedrijven.

Ik verneem van de diverse actoren dat de registratie van domeinnamen goed verloopt. Ik vind het dan ook vreemd dat u een goed draaiende entiteit wil nationaliseren om de opbrengsten van haar activiteiten te kunnen aanwenden voor preventiecampagnes.

Graag antwoord op volgende vragen:

1) Bent u nog steeds van plan de beheerder van onder meer het topleveldomein ".be" te willen nationaliseren? Zo neen, vanwaar kwamen dan de berichten en waarom bent u van gedacht veranderd? Zo ja, wat is daarvan de meerwaarde voor de belastingbetaler, waar gaat u het budget halen en aan welk aankoopbedrag denkt u?

2) Kan u aangeven in welk budget heden op jaarbasis voorzien is voor het organiseren van preventieve campagnes inzake e-commerce en veilige internetdiensten? Welke concrete acties zijn er op til en kan u die uitvoerig toelichten?

3) Waarom meent u dat uw huidig budget niet volstaat inzake het organiseren van preventieve campagnes inzake e-commerce en veilige internetdiensten? Hoe gaat u dit budget aanvullen?

4) Kan u toelichten welke de band is tussen voorlichtingsactiviteiten om fraude in te dijken en de domeinnaambeheerder?

Antwoord ontvangen op 27 juli 2012 :

Ik heb nooit iets gezegd over een mogelijke nationalisering van Domain Name System (DNS). Bijgevolg is uw vraag zonder voorwerp.