Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8884

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 26 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Jaarverslag van de Federale Ombudsman - Aanbeveling - Datum waarop het sociaal tarief voor gas en elektriciteit in voege gaat

energieprijs
elektrische energie
aardgas
bemiddelaar

Chronologie

26/4/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8884 d.d. 26 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het jaarverslag van de Federale Ombudsman biedt een meer dan relevante staalkaart van de zwaktes en euvels in onze federale overheidsdiensten. Gebaseerd op de soms tragische realiteit, verzamelt dit jaarverslag niet alleen getuigenissen, maar formuleert ook gerichte aanbevelingen.

Een aanbeveling, pagina 93, richt zich heel specifiek naar de Algemene Directie Energie (ADE) bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Ze adviseert om de datum waarop degenen die behoren tot een rechtgevende categorie voor het sociaal tarief te laten ingaan op de ingangsdatum van de beslissing die hem/haar tot deze categorie toelaat en niet vanaf de eerste dag van het trimester van de datum van die beslissing. De ombudsman vraagt dus heel concreet om, in overeenstemming met de wet en het grondwettelijk beginsel van de gelijke behandeling, de datum van ingang van het sociaal tarief samen te laten vallen met de ingangsdatum van de tegemoetkoming voor personen met een handicap.

1) Beaamt de minister de kritiek van de ombudsman, namelijk dat hij de FOD Economie/ADE verwijt aleatoir om te springen met de ingangsdatum van het recht op een verminderd energietarief?

2) Zal hij meteen en overduidelijk opdracht geven aan de betrokken diensten om de aanbeveling van de ombudsman ten spoedigste te volgen en de datum van ingang van het sociaal tarief samen te laten vallen met de ingangsdatum van de tegemoetkoming voor personen met een handicap?