Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9553

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 12 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

De ratificatie van het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water

Unesco
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
uitvaardiging van een wet
cultureel erfgoed
bescherming van het erfgoed
internationale wateren
archeologie
aquatisch milieu
marien milieu

Chronologie

12/7/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3684
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9554

Vraag nr. 5-9553 d.d. 12 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het UNESCO-Verdrag van 2001 voor de bescherming van het onderwatererfgoed wil door middel van internationale samenwerking de bescherming van erfgoed onder water garanderen, omdat andere zeerechtverdragen dat onvoldoende doen. Alle gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ hebben hun instemmingsprocedure afgerond in verband met dit verdrag.

Op 24 januari 2013 werd het wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in plenaire vergadering van de Senaat.

Vandaag blijkt dat BelgiŽ nog steeds niet op de Unesco website van verdragdragende staten vermeld staat. Unesco meldde mij dat de Koning het verdrag nog niet heeft bekrachtigd. Frankrijk heeft het verdrag later geratificeerd en staat ondertussen wel op de website vermeld en ontving bijgevolg een uitnodiging voor de tweejaarlijkse bijeenkomst van de verdragdragende staten in Paris op 27, 28 en 29 mei 2013.

Hierover aan u de volgende vraag.

Waardoor heeft BelgiŽ vertraging opgelopen en zo de tweejaarlijkse bijeenkomst gemist? Wordt het dossier snel van de nodige handtekeningen voorzien en doorgestuurd naar Unesco?