Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10778

van Inge Faes (N-VA) d.d. 9 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Controles op illegaal vuurwerk - Overzicht - Overtredingen - Vergunningen

vuurwerk
verkoop
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

9/1/2014 Verzending vraag
13/2/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10778 d.d. 9 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vooral tijdens de eindejaarsperiode wordt veel feestvuurwerk verkocht en afgeschoten door particulieren. In het verleden gebeurden er echter te veel ongevallen door tuigen met te grote explosieve ladingen, die op de markt vrij verkocht werden. Sinds februari 2000 zijn de in BelgiŽ verkochte producten veiliger.

Wat de controles door de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economische Zaken op illegaal feestvuurwerk betreft, had ik graag volgende cijfers gekregen:

1) Hoeveel winkels worden jaarlijks gecontroleerd op de verkoop van illegaal feestvuurwerk?

2) Hoeveel overtredingen van de reglementering betreffende de verkoop van feestvuurwerk worden hierbij vastgesteld?

3) Hoeveel illegaal feestvuurwerk werd telkens in beslag genomen?

4) Hoeveel vergunningen voor de verkoop van feestvuurwerk worden jaarlijks afgegeven?

5) Hoeveel vergunningen voor de verkoop van feestvuurwerk worden jaarlijks ingetrokken? Wat is hiervoor telkens de reden?

Graag deze cijfers per jaar sinds 2010 en per provincie.

Antwoord ontvangen op 13 februari 2014 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Aantal winkels dat jaarlijks gecontroleerd werd door ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie op de verkoop van illegaal feestvuurwerk.

2010: 302

2011: 281

2012: 207

2013: 467

2. Aantal overtredingen van de reglementering betreffende de verkoop van feestvuurwerk die hierbij werden vastgesteld.

2010: 48

2011: 67

2012: 32

2013: 88

3. Hoeveelheid illegaal feestvuurwerk die telkens in beslag genomen werd.

2010: 1640 kg NEM (netto explosieve massa)

2011: 23550 kg NEM

2012: 11000 kg NEM

2013: 800 kg NEM

4. Aantal afgeleverde vergunningen voor de verkoop van feestvuurwerk.

2010: 124

2011: 41

2012: 29

2013: 28

5. Aantal vergunningen voor de verkoop van feestvuurwerk die jaarlijks ingetrokken werden op initiatief van mijn diensten.

2013: 1

In dit dossier hebben de vaststellingen van mijn diensten tijdens een onderzoek, ten gevolge van een brand, aangetoond dat er ergens anders dan in de vergunde opslagplaatsen vuurwerk werd opgeslagen. Er werd een voorstel tot intrekking van de vergunning gedaan aan de bevoegde gemeentelijke overheid.

De verdeling van de gecontroleerde opslagplaatsen per provincie is de volgende, (de cijfers tonen het aandeel van de uitgevoerde controles per provincie in verhouding tot het totale aantal controles uitgevoerd op het Belgische grondgebied en dit voor de periode 2010 tot 2013).

Antwerpen: 9,8 %

Limburg: 5,4 %

Oost-Vlaanderen: 3,6 %

West-Vlaanderen: 2,1 %

Vlaams-Brabant: 1,5 %

Brussel (hoofdstedelijk gewest): 2,3 %

Waals-Brabant: 7,7 %

Henegouwen: 26,3 %

Luik: 23,6 %

Luxemburg: 10 %

Namen: 7,7 %