Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-11219

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 11 maart 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Onderzeese datakabels - Britse geheime dienst Government Communications Headquarters - Aftap - Telefoongegevens - Staatsveiligheid - Uitbaters en telecomoperatoren

telefoon- en briefgeheim
geheime dienst
staatsveiligheid
Verenigd Koninkrijk
spionage
provider

Chronologie

11/3/2014 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11221

Vraag nr. 5-11219 d.d. 11 maart 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Britse geheime dienst Government Communications Headquarters (GCHQ) krijgt via telecombedrijven toegang tot onderzeese datakabels, waarvan er vijf boven water komen aan de Belgische kust. De informatie die de dienst uit de kabels haalt, wordt gedeeld met de Amerikaanse National Security Agency (NSA), aldus diverse media.

De GCHQ heeft toegang tot de kabels omdat hij de uitbaters ervan met een bevelschrift verplicht heeft mee te werken. De namen van zeven uitbaters werden bekendgemaakt door een Duitse krant. "De glasvezelkabels die aankomen in BelgiŽ worden allemaal uitgebaat door een van deze bedrijven", staat in het rapport.

Het aftappen van de glasvezelkabels past in een van de doelstellingen van de GCHQ, luidt het. "Mastering the internet", of een totale beheersing van het net. In 2012 zou de Britse geheime dienst 600 miljoen telefoongesprekken per dag hebben behandeld, afkomstig uit de meer dan 200 kabels die hij kon afluisteren.

Graag had ik hieromtrent dan ook een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoe reageert de minister op de berichtgeving als zouden alle onderzeese datakabels die in ons land aan land komen systematisch worden afgeluisterd door de Britse veiligheidsdiensten? Was de minister hieromtrent reeds eerder geÔnformeerd en zo ja, wanneer?

2) Geschiedt deze aftap legaal en is deze niet disproportioneel?

3) Hebben onze veiligheidsdiensten rechtstreeks of onrechtstreeks telefoongegevens die via deze weg werden verkregen van buitenlandse diensten ontvangen en zo ja, keurt de minister dit goed?

4) Werken Belgische telecomoperatoren of providers rechtstreeks of onrechtstreeks mee aan deze vorm van direct en op grote schaal aftappen van telefoongegevens? Zo ja, kan de minister toelichten? Werd deze samenwerking stopgezet? Hebben onze veiligheidsdiensten dit reeds onderzocht?