Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7620

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 19 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Telecommunicatie - World Congress on International Telecommunications Dubai - Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) - Belgische delegatie en standpunten

internet
censuur
internationale conferentie
telecommunicatiebeleid
toezicht op de communicatie
Internationale Telecommunicatie Unie

Chronologie

19/12/2012 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7619

Vraag nr. 5-7620 d.d. 19 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het World Congress on International Telecommunications, georganiseerd tussen 4 en 14 december 2012 in Dubai, betrachtte het vastleggen van nieuwe regels voor het internationaal telecommunicatieverkeer. Het draaide op niets uit. De Verenigde Staten, Canada en een tiental Europese landen weigerden het voorstel tot verdrag te ondertekenen.

Vele waarnemers zagen in dit verdrag een poging van autoritaire lidstaten om het vrije internet aan banden te leggen door de controle ervan in handen te geven van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). Door dit aan de ITU toe te kennen, dat onder de vleugels van de Verenigde Naties ressorteert, zou het gewicht dus verschuiven naar statelijke actoren. Vooral landen als China, Rusland en Iran zouden dit idee genegen zijn. Niet toevallig de landen die het internet actief reguleren/censureren.

De weigering van de Verenigde Staten is niet geheel vrij van eigenbelang, aangezien het beheer van het internet vandaag voor een groot deel in handen is van onafhankelijke, maar historisch sterk door Amerika gecontroleerde organisaties zoals de ICANN en de IETF. Maar al bij al werkt dit model niet slecht en lijkt dit zeker verkiesbaar boven een gouvernementeel geleid model van het internet. Internet is van iedereen en dat moet zo blijven, de kracht ervan ligt hem juist in de vrijheid en openheid.

Hierover de volgende vragen:

1) Was BelgiŽ vertegenwoordigd op het World Congress on International Telecommunications? Op welke wijze was deze delegatie samengesteld en wie leidde ze?

2) Werden bij de missie concrete doelstellingen vooropgesteld? Waren er duidelijke standpunten? Zo ja, welke? Op welke wijze kwamen ze tot stand?

3) Hoe zijn de onderhandelingen verlopen? Wat waren de knelpunten en hoe stond BelgiŽ hiertegenover?

4) Behoorde BelgiŽ tot de landen die uiteindelijk geweigerd hebben om het verdrag te tekenen? Kan de geachte minister dit toelichten?

5) Hoe staat BelgiŽ tegenover het voorstel van de Europese telecommunicatiebedrijven (verenigd in de ETNO) die willen dat grote internetbedrijven voortaan betalen aan de telecombedrijven waarvan ze het netwerk gebruiken?

6) In welke mate werden deze onderhandelingen op Europees niveau gecoŲrdineerd? In welke mate werden er gemeenschappelijke standpunten verdedigd? Wat heeft BelgiŽ op het Europese niveau ondernomen in de aanloop naar de top en met welk resultaat?

7) Beaamt de geachte minister mijn opvatting dat digitale vrijheid moet worden opgenomen in het handels en buitenlandbeleid van BelgiŽ en bij uitbreiding de EU?