Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8811

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 19 april 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Telecommunicatie - Vaste en mobiele telefonie - Verrekentarieven - Kosten - Verlaging

telefoon
mobiele telefoon
communicatietarief
mobiele communicatie
Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Chronologie

19/4/2013 Verzending vraag
17/9/2013 Rappel
23/9/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8811 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandse Autoriteit consument & markt (ACM) wil de tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte, de vergoedingen die een telecomoperator krijgt betaald voor het gebruik van zijn netwerk, voor de komende drie jaar verder verlagen. Aldus zou het bellen voor de Nederlanders de komende drie jaar nog eens de helft goedkoper worden.

Het tarief dat providers mogen rekenen voor het afleveren van telefoongesprekken op een mobiele telefoon daalt van 2,4 cent naar 1,017 cent per minuut. Voor gesprekken naar een vaste lijn daalt dit tarief van 0,37 cent naar 0,108 cent per minuut. De toezichthouder is van mening dat er te weinig concurrentie is tussen telecombedrijven, wegens "de dominante positie" van de aanbieders.

De verlaging gaat per 1 september 2013 in en geldt voor drie jaar.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Hoe reageert u op de verdere opgelegde verlagingen van de Nederlandse telecomoperatoren wat betreft de verrekentarieven?

2) Kunt u aangeven welke verdere verlagingen van de tarieven voor vaste en mobiele gespreksafgifte (de zogenaamde verrekentarieven) op til staan in ons land en is er sprake van verlagingen met een gelijkaardige grootteorde (50 % goedkoper bellen)? Zo ja, kan u gedetailleerd toelichten? Zo neen, waarom niet en hinkt u aldus niet achterop ten aanzien van het buitenland?

3) Welke andere maatregelen staan er op til om de tarieven van de gsm-gesprekken en de smartphone verder te drukken? Kan u gedetailleerd toelichten naar concrete inhoud en timing toe?

Antwoord ontvangen op 23 september 2013 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

1 en 2. De gespreksafgiftetarieven voor vaste en mobiele telefonie worden elke drie jaar vastgelegd door middel van een marktanalysebesluit, uitgevoerd door het Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT)

A. Voor wat betreft mobiele telefonie geldt het laatste besluit van de Raad van het BIPT van 29 juni 2010. De mobiele afgiftetarieven (MTR) die toen bepaald zijn hielden een graduele daling in: De MTRs daalden van ± 5 cent per minuut in 2010 naar ± 2.6 cent in 2012. Per 1 januari 2013 zijn de MTRs vastgelegd op 1.08 cent per minuut. Hiermee staat België in de top drie van de landen met de laagste MTR-tarieven in de Europese unie (EU)-27 . Op januari 2013 kende enkel Frankrijk en Denemarken lagere mobiele afgiftetarieven.

De tariefdaling die in Nederland door de ACM wordt voorgesteld pas in het kader van de toepassing van het zogenaamde ‘pure LRIC’-model die een prijsdaling voorziet voor groothandelstarieven tot een quasi marginale kost. Het BIPT heeft dit kostenmodel, zoals aanbevolen door de Europese Commissie, reeds in haar besluit van 29 juni 2010 toegepast waardoor de MTRs in 2013 gedaald zijn tot 1.08 cent per minuut.

B. Voor wat betreft vaste telefonie geldt het laatste besluit van de Raad van het BIPT van 2 maart 2012. De vaste afgiftetarieven (FTR) werden als volgt vastgelegd: (zie figuur 1)

België ligt hiermee in het gemiddelde van de EU-27-landen voor wat betreft de FTRs, aldus het benchmarkrapport van BEREC. Uit de prijzenstudie van het BIPT bleek ook dat België goed scoort voor vaste telefonie in vergelijking met haar buurlanden.

In 2015 zal een nieuw besluit rond vaste afgiftetarieven worden uitgewerkt.

3. De nationale regulator voor de Belgische telecommunicatie heeft onlangs de resultaten van zijn studie gepubliceerd die gebaseerd zijn op een benchmark van telecomdiensten in verscheidene buurlanden (Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland). Het BIPT zal deze oefening in de toekomst herhalen en zal jaarlijks, in de maand oktober, een gelijkaardige studie uitgeven. Parallel zal het ook jaarlijks, in april, een nationale vergelijkende studie bekendmaken die rekening houdt met de mobiele virtuele netwerkoperatoren (MVNO).

Soort oproep

Set-upkosten oproep

Prijs per minuut

Piekuur

Daluur

Piekuur

Daluur

Lokale gespreksafgifte

0,314

0,164

0,514

0,270

Gespreksafgifte binnen de toegangszone

0,443

0,232

0,727

0,381

Gespreksafgifte buiten de toegangszone

0,568

0,298

0,932

0,489