Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6465

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 13 juni 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Nederland - Bedrijven - Verlagen administratiekosten - Administratieve vereenvoudiging - Terugdringen nalevingslast

Nederland
administratieve formaliteit
actieprogramma

Chronologie

13/6/2012 Verzending vraag
27/6/2012 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6466

Vraag nr. 5-6465 d.d. 13 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds het aantreden van het kabinet Rutte in het najaar van 2010 zijn ondernemers gezamenlijk bijna een miljard euro minder kwijt aan het naleven van regels. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Tweede Kamer medegedeeld. Doordat veel verplichte procedures zijn vereenvoudigd en versneld, zullen de administratiekosten voor het bedrijfsleven eind dit jaar ruim 11 procent lager uitvallen dan in 2010. Dat betekent een besparing van bijna 850 miljoen euro. Door de afschaffing van onnodige regels en voorschriften wordt nog eens 100 miljoen euro bespaard.

Loonadministratie kost ondernemers nu bijvoorbeeld minder papier- en rekenwerk, een btw-aangifte kan tegenwoordig automatisch met de computer en kentekenbewijzen worden sneller afgeleverd.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de Nederlandse cijfers betreffende het reduceren van de nalevingslast?

2) Acht u een reductie van de administratiekosten voor het bedrijfsleven van ruim 11 procent op jaarbasis of omgerekend 850 miljoen euro ook bij ons haalbaar? Zo neen, waarom niet? Welk percentage vindt u dan wel realistisch? Kunt u dat toelichten?

3) Kunt u een gedetailleerde lijst opstellen van verplichte procedures voor bedrijven die u gaat versnellen en vereenvoudigen?

4) Kunt u gedetailleerd aangeven welke onnodige regelgeving en voorschriften u gaat schrappen en/of drastisch vereenvoudigen?

Antwoord ontvangen op 27 juni 2012 :

Deze vraag behoort niet tot mijn bevoegdheden maar tot die van mijn collega, de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging.