Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8544

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 20 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) - Europees actieplan ter bescherming van haaien - Implementatie - Controle

bescherming van de fauna
beschermde soort
zeevis
dierenwinkel

Chronologie

20/3/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-8544 d.d. 20 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De zestiende CITES-vergadering (Convention on International Trade in Endangered Species) in Bangkok is na twaalf dagen met een doorbraak geŽindigd. De internationale handel in een aantal bedreigde soorten haaien en roggen wordt aan banden gelegd. De internationale gemeenschap heeft afgelopen donderdag beslist om de vangst en handel in vijf haaiensoorten, waaronder de haringhaai die ook in de Belgische Noordzee voorkomt, definitief aan banden te leggen.

In onze Noordzee leven maar liefst 20 soorten haaien en roggen. Door de intensieve visserij hangt het voortbestaan van meer dan een kwart ervan aan een zijden draadje.

Hierover de volgende vragen:

1) Wanneer gaat de federale regering werk maken van de implementatie van het Europees actieplan ter bescherming van haaien uit 2009? Hoe zal deze implementatie verlopen en wat zal u doen om dit actieplan te concretiseren?

2) Eťn van de doelstellingen van dit actieplan is het efficiŽnt kunnen controleren en beoordelen van haaienbestanden op soortenspecifiek niveau en het ontwikkelen van vangststrategieŽn, overeenkomstig de beginselen van biologische duurzaamheid en rationele langetermijnexploitatie. Hoe en door welke instanties worden deze gegevens vandaag bijgehouden?

3) Voor de haringhaai gold al sinds 2010 een Europees vangstverbod, maar landen zoals Noorwegen en IJsland, die niet tot de Europese Unie behoren, bleven jagen op resterende exemplaren. Door de lucratieve export belandt de haringhaai nog steeds op de Belgische markt. Met het akkoord zal die vangst en handel quasi stilvallen. Hoe zal de controle hierop gebeuren?