Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10323

van Olga Zrihen (PS) d.d. 6 november 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

de transparantie van ondernemingen inzake hun bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie

elektronische industrie
mobiele telefoon
winning van delfstoffen
informatiemarkt
oorlog
grondstof
economische ethiek
mijnbouwproduct
minerale reserves
computer
mobiele communicatie

Chronologie

6/11/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Voorlopig antwoord (pdf)

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3849

Vraag nr. 5-10323 d.d. 6 november 2013 : (Vraag gesteld in het Frans)

Niemand zal het belang van technologie in ons dagelijks leven ontkennen, en met name van alle technologische toepassingen die te maken hebben met informatie en communicatie. De industrie van de mobiele telefonie en andere ICT-sectoren groeien exponentieel vermits ongeveer de helft van de mensheid een mobiele telefoon bezit. Daarmee worden, vaak onrechtstreeks en onvrijwillig, oorlogssituaties gefinancierd. Gsm's en andere elektronische communicatieapparatuur bevatten immers mineralen afkomstig uit conflictgebieden waar de mensenrechten worden geschonden. Die delfstoffen komen met name uit de mijnen in Oost-Congo, waar gewapende milities de bevolking uitbuiten bij de ontginning van de kostbare mineralen.

In juli 2012 werd in een resolutie van de Belgische Senaat gevraagd dat de bedrijven die zich in instabiele zones bevoorraden zouden kunnen aantonen dat ze over procedures beschikken die verhinderen dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zouden kunnen zijn in ernstige mensenrechtenschendingen of andere wandaden die er gepleegd worden. Dat kan onder meer dankzij de technologie die het mogelijk maakt om delfstoffen te traceren, doordat de plaats van extractie via een specifieke geologische vingerafdruk kan worden geÔdentificeerd. Er werd eveneens verwezen naar de notie van due diligence of gepaste zorgvuldigheid die binnen de OESO wordt gehanteerd.

Mijn vragen aan de minister zijn de volgende:

- Welk gevolg werd gegeven aan de resolutie 'die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie' die door de Senaat werd aangenomen in juli 2012?

- Op welke Europese agenda kan dit punt worden ingeschreven om vooruitgang te boeken in dit dossier?

- Wordt er elders enig belang gehecht aan dit thema?