Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8422

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 8 maart 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Wereldtentoonstelling in Milaan - Commissaris-generaal - Aanduiding - Procedure - Financieel verslag van het Rekenhof - Financieel toezicht

Rekenhof (BelgiŽ)
culturele manifestatie
regeringscommissaris
ItaliŽ

Chronologie

8/3/2013 Verzending vraag
18/4/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-8422 d.d. 8 maart 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent duidde de regering de commissaris-generaal (c-g) voor de wereldtentoonstelling van Milaan (2015) aan. Het gaat om de herbevestiging van de c-g die ook de wereldtentoonstelling in Shanghai organiseerde.

Naar aanleiding van de afrekening van de voorgaande wereldtentoonstelling formuleerde het Rekenhof een uitgebreide en fundamentele kritiek op het financieel verslag daarover. Al eerder stelde ik hierover een vraag.

Over deze nieuwe aanstelling de volgende vragen.

1) Hoe verliep de aanstelling van de commissaris-generaal voor de wereldtentoonstelling van Milaan (2015)? Werd hiervoor een open kandidaatstelling uitgeschreven? Waren er sowieso andere kandidaten in de running? Aan welke criteria, eigenschappen enz. werd de kandidatuur van de nu aangeduide commissaris-generaal getoetst? Wie stelde dit profiel samen, op basis van welke indicatoren en adviezen?

2) Hoe zwaar woog de ernstige kritiek van het Rekenhof op de boekhoudkundige afrekening van de wereldtentoonstelling in Shanghai op de aanstelling van de commissaris-generaal?

3) Wordt de commissaris-generaal voor de wereldtentoonstelling in Milaan (2015) strak en ondubbelzinnig ingelicht over de boekhoudkundige verplichtingen, zeker met betrekking tot de kritieken die het Rekenhof op zijn eerdere functie uitbracht?

4) Wordt er voorzien in een extra toezicht op de boekhoudkundige aanpak van de commissaris-generaal?

Antwoord ontvangen op 18 april 2013 :

1. De aanstelling van de commissaris-generaal en zijn adjunct geschiedde door de Ministerraad van 1 maart 2013. Voorgaande regering besliste een meer permanent karakter te geven aan het Commissariaat-Generaal voor de Expo’s en organiseerde daarvoor een vacature en een selectie voor een leidinggevende ambtenaar van deze dienst via SELOR. Voor zover mij bekend, waren hiervoor 14 kandidaten geïnteresseerd. Het was Selor, in samenwerking met de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, die het profiel van de functie heeft samengesteld. Na de selectieprocedure van Selor kwam de heer Leo Delcroix als beste kandidaat naar voor (86 %). De toenmalige voogdijminister heeft dan de aanstelling gerealiseerd.

2. De audit van het Rekenhof over de Belgische aanwezigheid op de Expo Shanghai 2010 is een interessant document inzake diverse aanbevelingen naar de toekomst. Sommige aanbevelingen waren in de praktijk moeilijk te realiseren wegens de tijdsdruk waaraan het Commissariaat-Generaal onderhevig was. Als tijdig alle beslissingen kunnen worden genomen, zal er in de toekomst dan ook gemakkelijker werk kunnen gemaakt worden van de aanbevelingen van het Rekenhof .

3. Het Commissariaat-Generaal is perfect op de hoogte van de bekommernissen van het Rekenhof inzake de boekhoudkundige verplichtingen en zal deze – met de nodige zorg – implementeren.

4. De Commissaris-Generaal is niet de enige speler inzake de boekhoudkundige aanpak. Hij werkt in dit verband samen met een adjunct, met een penningmeester die door de voogdijminister is aangeduid, met de Inspectie van Financiën en met diverse ondersteunende diensten van de FOD Economie, de FOD Financiën, de FOD Buitenlandse Zaken, de Kanselarij van de Eerste Minister en de Regie der Gebouwen.