Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10237

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 25 oktober 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Marien Ruimtelijk Plan - Cultureel erfgoed - Mitigerende maatregelen

Noordzee
marien milieu
bescherming van het erfgoed

Chronologie

25/10/2013 Verzending vraag
28/4/2014 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-10237 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan lezen we onder het punt 8. "Cultureel erfgoed" dat er dient voor gezorgd te worden dat bij geplande activiteiten met significante impact op de bodem en ondergrond, mitigerende maatregelen genomen worden ten aanzien van het erfgoed dat ten gevolgde van die activiteiten met vernieling of beschadiging bedreigd wordt.

Hierover aan u de volgende vraag : graag een overzicht van deze mitigerende maatregelen.