Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8376

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 28 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

A380-project - Steun aan innovatieve kmo's - Rekenhof - Regionale spreiding

luchtvaartindustrie
overheidssteun
geografische spreiding
steun aan ondernemingen
vernieuwing

Chronologie

28/2/2013 Verzending vraag
2/4/2013 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8377

Vraag nr. 5-8376 d.d. 28 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het ziet ernaar uit dat de overheidssteun voor het Airbusproject weggegooid geld is geweest. Voor de A380 hebben, naast de klassieke luchtvaartbedrijven, ook innovatieve kmo's steun ontvangen. Bij de beoordeling of een project voor steun in aanmerking kwam, ging de overheid na of de onderneming een redelijke kans op slagen had om door Airbus als leverancier te worden geselecteerd. Er werd natuurlijk rekening gehouden met het risico dat de betrokken onderneming er na het bekomen van de staatstussenkomst, niet in zou slagen een contract met Airbus te sluiten. Tot dusver zijn volgens het Rekenhof voor acht projecten die van overheidswege worden ondersteund voor het A380-programma, nog geen contracten gesloten tussen de betrokken ondernemingen en Airbus, waardoor een bedrag van 31 miljoen euro waarschijnlijk niet gerecupereerd zal kunnen worden wegens het uitblijven van een commercieel succes.

1) Hoeveel innovatieve kmo's in totaal hebben steun ontvangen omdat zij kanshebber waren om door Airbus als leveranciers geselecteerd te worden? Hoeveel daarvan waren in Vlaanderen gevestigd, hoeveel in Brussel en hoeveel in WalloniŽ?

2) Hoeveel van de acht niet-geselecteerde kmo's waren in Vlaanderen gevestigd, hoeveel in Brussel en hoeveel in WalloniŽ?

Antwoord ontvangen op 2 april 2013 :

Als antwoord op zijn vraag kan ik het geachte lid het volgende meedelen:

Eerst en vooral wens ik op te merken dat ik geenszins zijn mening deel dat overheidssteun voor het Airbusproject weggegooid geld is. In tegendeel, uit een studie uitgevoerd op vraag van mijn Administratie, werden de toegepaste steunmaatregelen als zeer positief geëvalueerd. Daarenboven wordt de steun aan de firma’s in elk geval geïnvesteerd in R&D, hetgeen hen toelaat om hun innovatiepeil te handhaven, zo niet te verhogen.

Het is inderdaad juist dat voor acht projecten nog geen contracten werden afgesloten met Airbus of een van zijn onderaannemers. In dit kader wil ik toch vermelden dat van de vijfentwintig ondersteunde A380-projecten, er zeventien een contract gesloten hebben. Daarenboven is het zo dat het A380-programma zich nog in een vroeg stadium bevindt, en de mogelijkheid is nog steeds reëel dat bijkomende contracten worden afgesloten.

Verder dient vermeld te worden dat voor meerdere van de gefinancierde projecten, contracten werden afgesloten met andere firma’s dan Airbus, waarvoor eveneens terugbetalingen aan de overheid zijn voorzien.

1. In het kader van het A-380 programma werden vijfentwintig projecten gesteund voor in totaal vijftien ondernemingen. Hiervan bevinden zich acht kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) in Vlaanderen, geen kmo in Brussel en een KMO in Wallonië.

2. De acht niet door Airbus gecontracteerde projecten werden ingediend door vijf Vlaamse KMO’S.