Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-9745

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 26 juli 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee

Auteursrechten - Audiorechten en audiovisuele rechten - Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Overzicht - Achterstand

auteursrecht

Chronologie

26/7/2013Verzending vraag
18/12/2013Rappel
19/3/2014Rappel
28/4/2014Einde zittingsperiode

Vraag nr. 5-9745 d.d. 26 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In BelgiŰ zijn verschillende collectieve beheersmaatschappijen actief op het gebied van audiorechten en audiovisuele rechten. Het betreft een hele rits beheersvennootschappen die worden onderverdeeld in diverse groepen: de beheersvennootschappen van auteurs, de beheersvennootschappen van uitgevers, de beheersvennootschappen van uitvoerende kunstenaars, de beheersvennootschappen van producenten en de overkoepelende beheersvennootschappen.

Diverse maatschappijen kwamen in het verleden meermaals in een slecht daglicht te staan. Om het hele kluwen transparanter te maken werden diverse wetgevende initiatieven genomen. Ik verwijs tevens naar eerdere schriftelijke vraag nr. 4-4176, en meer bepaald naar de tabel die de geachte minister gaf voor de jaren 1998 tot 2008 betreffende de ge´nde rechten, de verdeelde rechten en het verschil tussen beide, alsook naar de schriftelijke vragen 5-1279 en 5-5186 waarin de cijfers voor 2010 werden vrijgegeven. Voorts gaf hij een overzicht van de schulden die als passief voorkomen op de balans. Ik verwijs tevens naar zijn eerder antwoord op mijn vraag nr. 5-8952 van 3 mei 2013.

Ter aanvulling van deze gegevens had ik heden graag het totaalplaatje gehad zoals eerder in de tabellen in het verleden werden gecommuniceerd en hieromtrent heb ik dan ook volgende vragen:

1) Ik had dan ook graag een overzicht gekregen voor elke beheersvennootschap van:

a) enerzijds, voor de jaren 2010 tot 2012, de ge´nde rechten per jaar, de verdeelde rechten per jaar, het verschil tussen beide en de verhouding tussen beide, eveneens respectievelijk voor deze drie jaren, alsook

b) anderzijds de schulden die als passief voorkomen op de balans van elke vennootschap voor dezelfde jaren en dit in het licht van de nieuwe wetgeving.

2) Kan de geachte minister deze cijfers duiden? Hoe gaat hij de achterstand die er ongetwijfeld nog is wegwerken?